Felsefe Akımları

Taklit Olarak Sanat Nedir, Ne Demektir?

Bu yaklaşıma göre sanatçı gerçeklikte (doğada) var olan bir şeyi eserinde taklit eder. Burada esas olan, sanatçının ele aldığı konuyu iyi yansıtmasıdır. Temsilcileri Platon ve Aristoteles’tir. Platon: Ona göre evren, duyular (görünüşler, gerçekler) evreni ve idealar […]

Felsefe Akımları

Sanat Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir?

Obje: Sanatta konu olan nesne, ya da diğer adıyla sanatın konusu olan varlıktır. Örneğin, Mona Lisa tablosu, bir estetik objedir. Suje: Sanatla ilgilenen, sanattan anlayan kişidir. Mesela yukarıda bahsettiğimiz Mona Lisa tablosunu değerlendiren, o tabloya estetik açıdan […]

Felsefe Akımları

Sanat – Felsefe İlişkisi

Sanat, en genel anlamıyla sanatçının anlatmak istediği şeyi, “biçim verme yöntemiyle” gerçekleştirme çabasıdır. Sanatı felsefe açıdan incelemekle sanat felsefesi ortaya çıkmıştır. Sanat ile felsefe arasındaki ortak özellikler şunlardır: – Felsefe gibi sanatta insana özgü bir […]

Felsefe Akımları

Sanat Nedir, Ne Demektir?

Arkeolojik ve antropolojik çalışmaların ortaya koyduğu bazı bilgiler, insanın ilk çağlardan bu yana sanatsal özellikte ürünler ortaya koyduğunu göstermektedir. Mağara duvarlarına yapılan av çizimleri bir tür eğitim mi, resim sanatının ilk ürünleri mi yoksa başka […]

Felsefe Akımları

Estetik ve Sanat Felsefesi İlişkisi

Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan ve bunun bilgisine ulaşmaya çalışan felsefe dalıdır. Sanat felsefesi ise, insanın meydana getirdiği eserleri (sanat yapıtlarını) ele alan, sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. Estetik hem doğadaki […]

Felsefe Akımları

Sanat Felsefesi Nedir? (Estetik Nedir?)

Her insan dünyaya bir ötekinden farklı gözlerle bakar ve olayları, nesneleri vesaire her şeyi farklı biçimlerde yorumlar. Aynı şekilde insan, yarattığı şeyleri de farklı nedenlerle, farklı biçimlerde, farklı duygularla yaratır. Güzeli ve güzel sanatların doğasını […]

Filozoflar

Aristoteles’ten Sonra Yunan Felsefesinin Durumu

Aristoteles’in ölümünün hemen ardından felsefenin durumunu inceleyeceğiz. Aristoteles ile beraber başlayan ve ondan sonra da devam eden bilimlerin bir uzmanlık dalı biçimindeki gelişmesine paralel olarak, bu dönemde felsefe, günümüzdeki felsefeden anladığımız gerçek anlama sahiptir. Bu […]

Filozoflar

Mimesis Olarak Sanat Nedir, Ne Demektir?

Aristoteles’in Poetika adlı eserinde poesis üzerine bir sanat teorisi kurması beklenirken, o mimesis kavramından hareket eder ve sanat teorisini bu kavramın etrafında şekillendirir. Aristoteles için mimesis yalnızca sanatın özünü oluşturan bir etkinlik değil, aynı zamanda […]

Filozoflar

Aristoteles’in Sanat Anlayışı

Platon, sanatın kaynağını açıklamak için “Prometheus” söylencesine başvurmuştu. Söylenceye göre Tanrılar, evren oluştuğu sırada hayvanları soğuktan korunmaları, düşmanlarına karşı kendilerini savunmaları ve yiyecek bulabilmeleri için çeşitli şekillerde donatmıştır.Fakat bu ilk dağıtım sırasında insan unutulmuştur. Çıplak […]

Filozoflar

Aristoteles’te Güzel Kavramı

Aristoteles, “metafizik” ve “poetika” isimli eserlerinde, sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa da, “güzel” hakkında bazı düşünceler ve tanımlar ortaya atmıştır. Bu düşünceler ve tanımlar, Platon’un yaşlılık dönemi güzellik anlayışı ile yakın ilgi içerisindedir. Kısacası, […]