Felsefe hakkında her şey…

Felsefe – Din İlişkisi

02.11.2019
Felsefe – Din İlişkisi

Felsefe ve din arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bu soru felsefe – din ilişkisi için aranan cevaptır. Bu soru felsefe alanında da teoloji alanında da sıkça konu edilmiştir.

Din ve felsefe aslında birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir. Hatta öyle ki felsefenin Antik Yunan’da, dini inançların eleştirilmesiyle başladığını kabul eden güçlü görüşler mevcuttur.

Felsefenin din eleştirisi olarak başladığını kabul eden bu anlayışa göre dini eleştirerek kendini var eden felsefe Orta Çağ’da din ile iç içe girmiş, dinsel inançları temellendirmek için kullanılmıştır. Günümüzde bu iki disiplinin yakın ilişkisinden dinin temel kavramlarını ele alıp inceleyen, dinsel ilkeleri temellendirmeye çalışan din felsefesi adlı bir disiplin ortaya çıkmıştır.

Felsefe ile din arasında, yöneldikleri amaç bakımından bir benzerlik vardır. Her ikisi de varlık ve değer bakımından en temel olanı bulmaya çalışır. Evreni ve insanı anlama ve açıklama çabası içindedirler.

Felsefe ile din arasında kaynakları ve yöntemleri bakımından farklılıklar vardır. Dinde ortaya konan bilgiler vahiy yoluyla Tanrı elçileri vasıtasıyla iletilir. Felsefede ise doğrulara akıl ve akıl yürütme yoluyla ulaşılır.

Din kaynağı bakımından ilahi, felsefe ise insan ürünüdür. Yine din değişmeye kapalıdır. Kuşkuya yer yoktur. Temel kural ve emirlere iman gerekir. Felsefe ise akıl yürütmeye dayalıdır; soru sorar, şüphe eder, eleştiriye açıktır. bu sayede sürekli yeni bilgiler ortaya koyar ve değişir.

FELSEFE ve DİNİN BENZER YÖNLERİ

  • Felsefenin konusu içine giren bazı sorunlar dinin de konuları arasında yer alır.
  • Felsefe; evreni, insanı, yaşamı tanımaya çalışırken “Evren nasıl oluşmuştur?” ve “İnsanın varlık amacı nedir?” gibi soruları sorar.
  • Bu sorular özellikle ilah dinlerde de sorulup cevaplanmaktadır.
  • Yani felsefe de din de insanın varlık amacı, evrenin varoluşu, yaşamın değeri, ahlaklılık, değerler, insaniyet vb. konuları içinde barındırır.

FELSEFE ve DİNİN FARKLI YÖNLERİ

  • Felsefede kuşkucu ve eleştirel bir tavır vardır.
  • Bu tavır, insanın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
  • Dinin doğruları ise kutsal kitabın ve peygamberin bildirdiklerinden oluşur.
  • Dinin doğrularına iman ettikten sonra kuşku duyulmaz. Çünkü bu doğrularda inanç (iman) esastır.
  • Daha felsefi ifadeyle din dogmatiktir, felsefe ise akılcı bir faaliyettir.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve “Sosyolojiye Giriş” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...