Doğa Yasaları Nedir?

felsefe Nedir

Doğal olaylar arasında bulunan ve tümevarımla genelleştirilen değişmez oranlar, doğa yasalarıdır. İnsan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak doğal olaylarda içkin bulunan bu oranlara doğa yasaları ya da doğal yasalar denir.

Yunanlıların deyimiyle insanın koyduğuna karşı bulunan doğanın koyduğu bu yasaların varlığı çok eski çağların insanlarınca da sezilmişti. Yunanlılar doğadaki bu şaşmaz düzeni uyum terimiyle dile getiriyorlardı. Bu uyumsal düzenin gerçekleşebilmesi için doğal olgular arasında ya da bir doğal olgunun çeşitli yanları arasında temel, zorunlu, tutarlı ve düzenli bir bağlılık olmalıydı.

Doğa yasaları bu zorunlu ve nesnel bağlılığın gözlemlenmesinden çıkarıldı. Doğal olaylar arasında oransal bir ilişki olmalıydı ki böylesine uyumsal bir düzen gerçekleşebilsin. Örneğin Arşimet adlı bir Yunanlı bilgin suya daldırılan bir cismin yer değiştirttiği suyun ağırlıyla bu cismin ağırlığı arasında oransal bir ilişki bulmuştu.

Bu oransal ilişkiler incelendiğinde doğada üç türlü yasanın geçerli olduğu görülüyordu:

  1. Belli olaylarda geçerli ve sadece o olaylara özgü yasalar,
  2. Daha çok sayıdaki olaylarda geçerli genel yasalar,
  3. Bütün olaylarda geçerli evrensel yasalar.

Eytişimsel özdekçiliğin açıkladığı üç büyük yasa (karşıtların birliği ve savaşımı yasası, nicelikten niteliğe geçiş yasası, olumsuzlanmanın olumsuzlanması yasası) doğasal, toplumsal ve bilinçsel bütün alanlarda geçerli evrensel yasalardır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım

1 Comment

  1. İyi de. bu doğa yasalarını gerçekleştiren şey nedir? bu doğa yasalarının (doğa kuvvet lerinin) kaynağı nedir? her şeyi hiç bir kutsalı dahi eleştirmekten kaçınmayan filozoflar neden bu bufiziksel kuvvetlerin nedenini düşünmüyorlar? Çünkü fiziksel formüllerin anlattığı değişmez kuvvetlerin kaynağı metafizikte bulunduğundan o sahaya girince boğulmaktan korkuyorlar da ondan. ougust Comt’un pozitivizmi
    buna cevap bulamaz.
    şimdi bana cevap yazın da göreyim. e posta hesabım de yayınlansın. haydı kolay gelsin

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*