Bilgi Türleri: Teknik Bilgi Nedir?

Felsefe Genel
Felsefe Genel

İnsan doğayı değiştirirken alet yapar ve kullanır. İşte alet yapmak için gereken bilgi, teknik bilgidir. Bu bilgi türü adını “beceri” anlamına gelen yunanca “techne (tekne)” sözcüğünden almaktadır.

Teknik bilgi, tarihsel süreç içerisinde üç farklı aşama geçirmiştir:

  1. Alet teknolojisi,
  2. Makine teknolojisi,
  3. Otomasyon teknolojisi.

Teknik bilgi somut varlık alanına ait bilgidir. Teknik, tarihsel süreçte az önce de bahsettiğimiz gibi üç aşamalı bir gelişim göstermiştir. Bunların ilki alet tekniğidir. Özellikle başlangıç döneminde teknik bilgi, gündelik bilgiye dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan aletler el emeğiyle yapılan işlerin etkinliğini artırmıştır. Örneğin, orak ekinin biçilmesini kolaylaştırmış, el arabası ise eşyaların az emekle taşınmasını sağlamıştır. İkinci aşama ise makine tekniği aşamasıdır. Bu aşamada el emeği yerini makinelere bırakmıştır. Her şey makinelerle yapılır, insan da makineye kumanda eden öge durumundadır. Üçüncü aşama, otomasyon tekniği aşamasıdır. Bu aşamada her şey otomatikleşmiş, hemen her şey makineler tarafından yapılır olmuştur. İnsanın görevi bu süreci denetlemek ve planlamaktır. Otomasyon günümüzde gelişmiş toplumlarda tamamen bilimsel bilginin bir uygulama alanı biçimindedir. Bu nedenle de bilim ve teknik birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içerisindedir. Hatta toplumların gelişmişlik düzeylerine ilişkin önemli bir ölçüdür.

Günümüzde teknik bilgi, yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır. Teknik yaratıcı insan aklının ürünüdür. Bir anlamda da teorik bilgilerin somutlaşmasıdır. İnsanlığın ortak değerleri arasında yer alır, yani evrenseldir.

Amacı ürettiği aletlerle doğayı insan lehine değiştirmek ve insanı daha iyi yaşatmak olan teknik bilgi; zaman zaman hayatı zorlaştırır bir nitelik taşıyabilmektedir. Teknik, ya doğrudan insanı yok etmeye yönelik silah teknolojisi biçiminde, ya da yarattığı pek çok çevre sorunu ile, insanın önünü açmak şöyle dursun, insanlığın geleceğini tehdit eder durumlara dahi neden olmaktadır.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve “Sosyolojiye Giriş” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*