Felsefe hakkında her şey…

Teknik Bilgi Nedir?

03.11.2019
Teknik Bilgi Nedir?

İnsan doğayı değiştirirken alet yapar ve kullanır. İşte alet yapmak için gereken bilgiye teknik bilgi denir. Bu bilgi türü adını “beceri” anlamına gelen Yunanca “techne (tekne)” sözcüğünden almaktadır.

Bireyleri diğer canlılardan ayıran en temel ve belirgin özellik bireyin akla sahip olmasıdır. Bireyin sahip olduğu bu özellik, karşılaştığı varlıkları ve olayları sadece tanıma ve bilmenin ötesinde, onları kendi isteği doğrultusunda kullanmak için değiştirme gücünü de taşımasıdır. Araç ve gereç yapan birey, kendini diğer canlılara ve varlıklara karşı üstün ve güçlü yapar. Bu bakımdan bireyin araç ve gereç yapma bilgisine teknik bilgi denir.

Bu noktadan hareketle teknik bilgi, öznenin (bireyin) nesneyi (varlıkları) işlevsel amaçları için değiştirme, dönüştürme ve ondan araç gereç yapma bilgisi olarak ifade edilebilir.

Teknik bilgi, pratik bilgi olup bireye yarar ve kolaylık sağlayan bir işleve sahiptir. İnsanlık tarihine bakıldığında, ilk olarak alet yapma teknik bilgisinin geliştiği görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde ise, makine teknik bilgisinin geliştiği görülmüştür. Günümüzde ise otomasyon teknik bilgisi kullanılmaya başlanmıştır.

Teknik bilgi, insanın yaşantısını kolaylaştırmak için araç-gereç üretmekte kullandığı bilgidir.

Teknik bilgi, insanın yaşantısını kolaylaştırmak için araç-gereç üretmekte kullandığı bilgidir.

Teknik bilgi, tarihsel süreç içerisinde üç farklı aşama geçirmiştir:

  1. Alet teknolojisi,
  2. Makine teknolojisi,
  3. Otomasyon teknolojisi.

TEKNİK BİLGİNİN GELİŞİMİ ve TEKNİK BİLGİ ÖRNEKLERİ

Teknik bilgi somut varlık alanına ait bilgidir. Teknik, tarihsel süreçte az önce de bahsettiğimiz gibi üç aşamalı bir gelişim göstermiştir. Bunların ilki alet tekniğidir. Özellikle başlangıç döneminde teknik bilgi, gündelik bilgiye dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan aletler el emeğiyle yapılan işlerin etkinliğini artırmıştır. Örneğin, orak ekinin biçilmesini kolaylaştırmış, el arabası ise eşyaların az emekle taşınmasını sağlamıştır.

İkinci aşama ise makine tekniği aşamasıdır. Bu aşamada el emeği yerini makinelere bırakmıştır. Her şey makinelerle yapılır, insan da makineye kumanda eden öge durumundadır. Üçüncü aşama, otomasyon tekniği aşamasıdır. Bu aşamada her şey otomatikleşmiş, hemen her şey makineler tarafından yapılır olmuştur. İnsanın görevi bu süreci denetlemek ve planlamaktır. Otomasyon günümüzde gelişmiş toplumlarda tamamen bilimsel bilginin bir uygulama alanı biçimindedir. Bu nedenle de bilim ve teknik birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içerisindedir. Hatta toplumların gelişmişlik düzeylerine ilişkin önemli bir ölçüdür.

Otomasyon teknolojisinde kullanılan bilgi, teknik bilgiye örnektir.

Otomasyon teknolojisinde kullanılan bilgi, teknik bilgiye örnektir.

Günümüzde teknik bilgi, yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır. Teknik yaratıcı insan aklının ürünüdür. Bir anlamda da teorik bilgilerin somutlaşmasıdır. İnsanlığın ortak değerleri arasında yer alır, yani evrenseldir.

Amacı ürettiği aletlerle doğayı insan lehine değiştirmek ve insanı daha iyi yaşatmak olan teknik bilgi; zaman zaman hayatı zorlaştırır bir nitelik taşıyabilmektedir. Teknik, ya doğrudan insanı yok etmeye yönelik silah teknolojisi biçiminde, ya da yarattığı pek çok çevre sorunu ile, insanın önünü açmak şöyle dursun, insanlığın geleceğini tehdit eder durumlara dahi neden olmaktadır.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve “Sosyolojiye Giriş” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...