Rudolf (Rudolph) Carnap Kimdir?

(d. 1891 - ö.1970)

Alman asıllı Amerikalı düşünürdür.

Mantıkçı pozitivizm akımını geliştirmiş olan bir grup bilim adamı, filozof ve matematikçinin 1930'larda kurmuş olduğu Viyana Çevresinin en seçkin üyelerinden biri olan Carnap, mantık ve bilim felsefesine, olasılık kuramıyla da tümevarımsal çıkarım konusuna önemli katkılar yapmıştır.Ek Bilgiler

Mantık ile bilim felsefesi alanlarına, özellikle de olasılık kuramına önemli katkılarda bulunmuş Alman asıllı Amerikalı felsefeci. 1910-1914 yılları arasında Jena ve Freiburg üniversitelerinde matematik, fizik ve felsefe eğitimi gördü. Jena'da Gottlob Frege'nin derslerine katılan Carnap, 1922' de uzam üzerine yazdığı Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre (Uzam: Bilim Kuramına Katkı) başlığım taşıyan doktora tezini verdi. 1926'da Viyana Çevresi'nin kurucusu Moritz Schlick, Carnap'ı Viyana'ya davet etti. Böylelikle mantıkçı olguculuk ya da yeni olguculuk adı verilen akım içindeki yerini aldı. Berlin'den Hans Reichenbach ile birlikte yeni “bilimsel felsefe”nin resmi yayın organı sayılan Erkennitis (1930-1940) dergisini yayımladı.KAYNAK

Felsefe Sözlüğü; Bilim ve Sanat Yayınları
 
< Filozoflar Dizinine Geri Git
< Analitik Felsefe Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Rudolf (Rudolph) Carnap kimdir, Rudolf (Rudolph) Carnap felsefesi, Rudolf (Rudolph) Carnap düşüncesi, Rudolf (Rudolph) Carnap felsefesi nedir, Rudolf (Rudolph) Carnap düşüncesi nedir, Rudolf (Rudolph) Carnap eserleri nelerdir, Rudolf (Rudolph) Carnap ve felsefe, felsefede Rudolf (Rudolph) Carnap, Rudolf (Rudolph) Carnap felsefesi