Felsefe hakkında her şey…

William Ogburn Kimdir?

12.11.2019
2.574

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan bir sosyologdur. Toplumsal değişimi kültürel evrimle açıklamıştır.

29 Haziran 1886’da Georgia Eyaleti’nde Butler’de doğmuş olan Ogburn, 27 Nisan 1959’da Florida Eyaleti’nde Tallahassee’de ölmüştür.

Yükseköğrenimini Mercer Üniversitesinde tamamlamış, 1912’de Columbia Üniversitesinden doktorasını bitirmiştir. 1911-1918 arasında Princeton ve Washington Üniversiteleriyle Reed College’da iktisat, siyaset bilimi, tarih ve sosyoloji dersleri vermiştir. 1919-1927 arasında Columbia, 1927-1951 arasında da Chicago Üniversitesinde sosyoloji profesörlüğü yapmıştır. 1951’de emekli olduktan sonra Hindistan’da Kalküta ve Delhi Üniversitelerinde, İngiltere’de Nuffield College’da dersler vermiş, Amerikan Sosyoloji ve Amerikan İstatistik derneklerinin başkanlığını yapmıştır. 1959’da Teknoloji Tarihi Derneği’nin ilk başkanı olmuştur. Danışman ya da araştırmacı olarak Amerikan hükûmetinde birçok görev almıştır.

Ogburn toplumsal değişimi insanın biyolojik evrimiyle açıklayan görüşleri eleştirerek, bunun kültürel evrimle açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Social Change, With Respect to Culture and Original Nature (“Doğa ve Kültür Açısından Toplumsal Değişim”) adlı kitabında kültürel evrimi yenilik, birikim, yayılma ve düzeltmeden oluşan dört etmenle açıklamıştır. Ona göre bu etmenlerin başında var olan ve bilinen kültürel öğelerin bir bileşimi olan yenilik etmeni yer alır. Kültürel evrim sürecinde yenilikler birikir ve diğer kültürel alanlara yayılır. Bir kültürün tüm öğelerinin birbiriyle ilişkili olduğu saptamasından yola çıkan Ogburn’a göre, bir alanda ortaya çıkan yeniliğin toplumda yarattığı dengesizlik, düzeltme süreci sonucunda yok olur ve toplum yeniden dengeye kavuşur. Bu süreçteki gecikmeleri “kültürel geri kalma” olarak tanımlayan Ogburn, binlerce yılı kapsayan toplumsal evrim sürecinde kültürel geri kalmaların açıkça fark edilemeyecek derecede yavaş olabileceği gibi, bir toplumun bütünlüğünü tehlikeye atacak denli büyük de olabileceğini ileri sürmüştür.

Ogburn, 20. yüzyılda yaygın bir yenilik olarak değerlendirdiği teknolojik gelişmenin, iktisadi örgütlenmeyi etkilediğini, bunun da toplumsal kurumlan etkileyerek sonuçta insanların toplumsal felsefesinde bir değişime neden olduğunu savunmuştur. Toplumsal değişim üzerine yaptığı çalışmalarda aile, kentler, nüfus, yasama ve oy verme, savaş ve uluslararası ilişkiler gibi özel alanları ele almıştır.

Sosyoloji kuramlarının niceliksel yöntemlerle kanıtlanabileceği görüşünde olan Ogburn, istatiksel yöntemlere ve niceliksel yaklaşıma önem vermiştir. Bu yaklaşımı II.Dünya Savaşı sonrasında sosyologlar arasında etkili olmuştur.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...