Felsefe hakkında her şey…

Samoslu Melissus Kimdir?

11.11.2019
2.234

Samoslu Melissus ya da Elealı Melissus

Elea Okulu’nun bilinen isimlerinden biri olmuş ve Sokrates öncesi düşünürler arasında yer almıştır. Parmanides’in ve Elealı Zeno’nun öğrencilerindendir. Aslen Ege denizindeki Yunanistan’a ait Samos (Türkçe adıyla Sisam) adasından gelen Melissus, Elea Okulu’nun bir üyesi olarak yaşamının büyük bölümünü İtalya’nın güneyinde geçirdi.

Grek Düşünürü.. İthaigenes oğlu adıyla anılır. Atina’ya karşı girişilen bağımsızlık savaşında Samos’luların başkomutanıydı. Perikles’in düşmanıydı.

Elea Okulu’nun son temsilcisi.. Özgün düşünceleri yok. Parmenides’i tekrarladı.

“Oluş bir kuruntuysa, evrenin nasıl yaratıldığını araştırmak boşuna,” der.

Walter Kranz şöyle der: ‘Melissos’un anlattıklarının dayandığı ilk koşul zamanca sınırlandırılmamış-sonsuz’un aynı zamanda mekanca oluşudur. Böylelikle gerçek varolan İonia biçiminde bir unsura eşit kılınıyor. Boş mekan kavramını açıklayışı da ard-zaman için önemli olmuştur.’

Platon (ö.MÖ 347), O’nu Parmenides’le eşdeğer sayar. Aristoteles, Melissos’a karşı çıkar.

Varlık adlı eserinin sadece 10 parçasıyla, Simplicus tarafından yapılan bir özeti günümüze geldi. Bir yapıtı ise yanlış olarak Aristoteles’e (ö. MÖ 322) mal edilir.

Günümüze kalan parçalarda şunlar yazılı: “Her zaman vardı var olan ve her zaman da var kalacaktır. Doğsaydı, doğmadan önce hiçbir şey olması gerekirdi. Hiçbir şey vardıysa asla hiçbir şeyden hiçbir şey meydana gelemezdi. Demek ki var olan olmadığına göre vardır ve vardı ve daima var olacaktır. Başı sonu olmayıp zamanca sınırsızdır.Olsaydı bir başlangıcı olurdu. Olduğuna göre bir kez başlamış olmalı, bir de sonu olduğuna göre bir kez sona ermesi gerekirdi.Başlamadığına ve sona ermediğine göre daima vardı ve daima olacaktır. Ne başlangıcı vardır, ne de sonu. Çünkü daima var olması olanaksızdır, büsbütün var olmayanın. Her zaman var olduğuna göre büyüdükçe de her zaman sınırsız olması gerekir. Bir tek olmasa bir başkasına karşı sınırlı olması gerekirdi. Sınırsız olduğundan bir tektir. Çünkü iki olsaydı sınırsız olamazdı, tersine, birbirlerine karşı ikisinin de sınırları olurdu. Böylece sonsuz ve sınırsız, bir tek ve tümüyle hep aynıdır. Ne yok olabilir, ne daha büyük olabilir, ne biçimini değiştirebilir, ne de ağrı ya da acı duyabilir, çünkü bunlardan birine uğrasa artık bir tek olamaz, tersine, önce var olanın yok olması ve var olmayanın meydana gelmesi zorunludur.’

Aristoteles, bir deniz savaşında Perikles’in Melissos’a yenildiğini söyler.

W.Kranz:’ Parmenides öğretisinin düz yasıyla tekrarı’ der.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...