Felsefe hakkında her şey…

Fuat Köprülü kimdir?

08.11.2022
519
Fuat Köprülü kimdir?

Fuat Köprülü, 1890 ila 1976 yılları arasında yaşamış olan Türk devlet adamı, hukukçu ve düşünürdür.

Fuat Köprülü, Beyoğlu Ceza Dairesi Mümeyyizi Faiz Bey’in oğludur. 4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk ve sonraki öğrenimini İstanbul’da yapmıştır. Farsça ve Fransızca öğrenmiş, Serveti Fünun mecmuasının edebî muharrirliğini, Hak gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapmış ve birçok gazete ve dergide yazıları yayımlanmıştır.

22 Eylül 1328’de İstanbul Sultanisi Osmanlıca öğretmenliği, 1329’da Türkiye edebiyatı öğretmenliği, Galatasaray Sultanisinde Osmanlı edebiyatı öğretmenliği, Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Türk edebiyat tarihi öğretmenliği, 1923’te Mülkiye Mektebinde Siyasi Tarih ve Türkiye Tarihi öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur.

1924’de Maarif Vekaleti Müsteşarlığı ve aynı zamanda Darülfünun İlahiyat ve Edebiyat Fakültesinde, Mektebi Mülkiyede, İstanbul Üniversitesinde, öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. Fuat Köprülü 1936’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlüğüne, 1937’de Siyasal Bilgiler Okulu Türkiye Siyasi ve İdari Tarihi Profesörlüğüne tayin edilmiştir.

Fuat Köprülü, Kars Milletvekili iken Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak 3 arkadaşı ile beraber Demokrat Parti’yi kurmuş, 22 Mayıs 1950’den 14 Mayıs 1954’e kadar İstanbul milletvekili olarak Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Seçimin yenilenmesi ile 14 Mayıs 1954’ten 17 Mayıs 1954’e kadar vekaleten, 14 Mayıs 1954’te ikinci defa Dışişleri Bakanı olmuş, 15 Nisan 1955’te bakanlıktan çekilmiştir.

Devlet Başkanlığı Vekilliği, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Fuat Köprülü, daha sonra Demokrat Parti’den ayrılmış ve 28 Haziran 1966’da vefat etmiştir.

Fuat Köprülü şu eserleri ile bilinmektedir:

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuf­lar, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Osmanlı’nın Etnik Kökeni.

Ayrıca, Türk Edebiyatı Tarihi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Saz Şairleri gibi kitap çalışmaları da vardır. Ayrıca Türk tarihçiliğinde çığır açan çok sayıda makale yayınlamıştır. Kitap, makale, bildiriler de dahil olmak üzere toplam yayının 1500 civarındadır.

İLGİLİ KONULAR:

Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı (https://www.mfa.gov.tr/sayin-prof_-fuat-koprulu_nun-ozgecmisi.tr.mfa)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...