Felsefe hakkında her şey…

Alternatif Görüş Geliştirme Nasıl Yapılır? Alternatif Görüş Geliştirme Yöntemleri

02.11.2019
5.687
Alternatif Görüş Geliştirme Nasıl Yapılır? Alternatif Görüş Geliştirme Yöntemleri

Felsefe ve üst düzey düşünme, daha önceki ünitelerde işlendiği üzere her şeyden önce “üzerine düşünme”dir (refleksif düşünme). Bilgi veya metnin “düz” okunmasından daha çok her bir bilginin farklı açılardan farklı yol ve yöntemlerle okunması ve analizini, yeni bir anlam oluşturulmasını, farklı sonuçlara ulaşılmasını içerir.

Metin okunurken metinde geçen olgular, sayısal veriler, bilgi ve görüşler önce ayrıştırılarak analiz edilir. Yeniden birleştirerek sentezlenir, genellenir, yeniden anlamlandırılır ve yeni düşünceler, kavramsal veya pratik problemlerin çözümlenmesine uygulanır. Dolayısıyla her metin okuma, özünde yeni fikirler geliştirme, yaşamı ve eylemleri yeniden gözden geçirme ve düzenleme sürecidir.

Bir metinden yola çıkarak alternatif ve özgün fikirler geliştirebilmek için şu sorulara cevap verilmesi gereklidir:

 • “Metnin ana konusu, fikri ve savı nedir, bunları destekleyen görüş, önerme ve argümanları nelerdir?”,
 • “Ne tür kavramlaştırmalar ve terimleştirmeler yapılmıştır?”,
 • Akıl yürütme ilkelerine uyulmuş mudur?”
 • “Doğruluk ve gerçeklik değeri nedir?”

Bu soruların cevaplanabilmesi için görüş, önerme, argüman, tutarlılık ve doğruluk konularına hâkim olmak gerekmektedir (Bkz: Akıl Yürütme ve Argümantasyon).

İrdelenen metinde geçen görüşlerin doğrudan anlaşılıp anlaşılamayacağı konusu tartışmalıdır. Metnin içindeki fikirleri anlamak aynı zamanda yazardan bağımsız olarak okuyucuyla ilgili bir durumdur. Metnin içindeki fikirleri yazarın anlatmak istediği gibi değil de farklı bir şekilde anlamak da mümkündür. Bu farklı kavrayışlar, metne ve yazarına haksızlık etmeden ufuk açıcı da olabilir. Alternatif fikirler, hem konu ve kurama hem de yol ve yönteme dair olabilir.

METİN YORUMLAMASI İÇİN SORULMASI GEREKEN SORULAR

 • Bu metinden neler öğrendiniz?
 • Metnin kuramsal, yöntemsel veya pratiğe karşılık gelen, yenilik veya açılım sağlayan yanları var mıdır?
 • Sizi en çok hangi görüş ve argümanlar etkiledi?
 • Metindeki görüşlerin ve yargıların tümüne katılıyor musunuz?
 • Siz olsaydınız hangi noktaları öne çıkarırdınız? Bu görüşleri desteklemek için hangi bilgi ve örneklere başvururdunuz?
 • Siz olsaydınız, konuyu işlerken hangi yol ve yöntemlerden yararlanırdınız?
 • Siz, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
 • Yaptığınız analiz ve değerlendirmelerin; geliştirdiğiniz yeni fikir, argüman ve çözüm önerilerinin mevcut konuya veya yaşama dair nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz?

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve “Sosyolojiye Giriş” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Felsefe Ders Kitabı, Açık Öğretim Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...