Felsefe hakkında her şey…

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi

22.11.2022
562
Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi

Alain Touraine sanayi sonrası toplum ya da programlanmış toplumun ayırt edici vasıflarını değişik düzey ve boyutlarda tanımlamakta ve eklemleştirmektedir.

Modernleşme ve modernlik arasındaki farkı ifade etme tarzını andıran bir şekilde yapısal unsurlar diye nitelendirebileceğimiz birinci kademe tanımda esas itibariyle dört temel ayırt edici özellik ifade etmektedir. Bunlardan ilki iktisadi büyümeye odaklanma, ikincisi sanayi toplumuna kıyasla daha fazla yatırım yapma kabiliyetine sahip olma, üçüncüsü iktisadi büyümede bilgi ve yaratıcılığın öneminin artmış olması ve son olarak da eğitim, tüketim ve bilgi başta olmak üzere hayatın bütün alanlarının üretim etkenleri anlayışı etrafında bütünleştirilmesi ve yönetilmesidir. Fakat programlanmış toplumun işleyişinin tarzını ve bundan ortaya çıkan toplumsal gerilimlerin niteliği ifade etme adına bu kez başka özelliklere dikkat çekmektedir ki, bunları da şu şekilde ifade etmek gerekir.

Programlanmış toplumun işleyiş tarzını ifade eden en önemli özellik bilgi teknolojisi kullanımının sağladığı denetim gücüdür. Bu güç kendisini elinde bulunduranlara kendi toplumlarını şekillendirme imkânı sağlamaktadır. Bundan dolayı da Touraine bu yeni toplumdaki temel bölünmenin ve çatışmanın artık üretim araçlarının mülkiyeti ve denetiminden kaynaklanmadığını, aksine bilgiye erişme ve kullanma gücünden kaynaklandığını savunur. Allen’in (1997: 175) de dikkat çektiği üzere, Touraine’nin düşüncesine göre, programlanmış toplum bir tarafta bu güce sahip olan teknokratlar ve bürokratlar ile öte tarafta bu güçten yoksun olan çeşitli toplumsal gruplar arasında bölünmüş bir toplumdur.

Kaynak: Çağdaş Sosyoloji Kuramları, s. 42-46, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3552 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2386

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...