Felsefe tarihi; birtakım olayları, birtakım hayat hikayelerini, birtakım görüşleri art arda sıralayarak bildirmek değildir.Felsefe tarihi, felsefe problematiğinin gelişmesini gösterir ve bu gelişmenin mantıksal düzenini kavrar. Bundan böyle felsefe tarihinin kendisi de bir felsefe disiplinidir. Felsefe tarihi bize; felsefenin ne olduğunu, insan bilinç ve kültürünün gelişmesinde felsefenin ne gibi yeri olduğunu gösterir. Bununla da birlikte felsefe tarihi, felsefe üzerine felsefe yapmak olur.

Sokrates'in zamanından beri tarih birçok büyük filozofa tanıklık etti. Bunların birçoğunu sitemizin Filozoflar başlığımızda bulabilirsiniz. Bir felsefe sitesi meseleye tarihsel yaklaşıp söz konusu filozofları kronolojik olarak sıralayarak bunların felsefeye yaptıkları katkıları inceleyebilir. Bizler de öyle yapmaya çalıştık. Tarihe yönelip belirli felsefi sorulara odaklanan bir yaklaşımdan ziyade meseleyi tarihsel çerçevede ele aldık.

Felsefe tarihi kendi içinde etkileyici ve önemli bir alandır; ayrıca felsefe klasiklerinin birçoğu aynı zamanda muazzam edebiyat çalışmalarıdır: Platon'un Sokratik diyalogları, Rene Descartes'ın Meditasyonlar'ı, David Hume'un "İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma"sı ve Nietzsche'nin "Böyle Buyurdu Zerdüşt"ü gibi örneklerden de anlaşılacağı üzere, bu gibi eserlerin tümü, hangi standarda göre olursa olsun, ilgi uyandırıcıdır. Felsefe tarihi üzerine çalışmak büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, bizim buradaki hedefimiz sizlere yalın biçimde felsefe tarihini açıklamaktır.Herhangi bir ciddi felsefe çalışması tarihsel ve konu temelli çalışmanın bileşimini içerir; çünkü daha önceki filozofların argümanlarını ve hatalarını bilmemek, konuya ilişkin temelli bir katkı yapabilme umudunun ortadan kalkması demektir. Tarihin bilgisi olmadan filozoflar asla ilerleyemezlerdi: daha önce yapıldığının farkında olmadan, aynı hataları tekrarlayıp dururlardı. Buna ek olarak, birçok filozof kendi kuramını kendinden öncekilerin çalışmalarındaki yanlışları görerek geliştirir. Ancak bunun gibi bir web sayfasında her bir özgün düşünürün çetrefilli çalışmalarının hakkını vermek kısmen de olsa mümkündür. Her bir bölümün ardından belirtilen Kaynaklar, burada tartışılan sorunlara daha geniş, tarihsel bir çerçeveden bakmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle lütfen öncelikle aşağıdaki başlıklarımızı, ardından da bu başlıkların her birinin altında yer alan Kaynaklar'ımızı inceleyiniz.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı; Ernst von Aster'in Ders Notları

KONU BAŞLIKLARIMIZ:
 

- İlk Çağ felsefesi (Antik Çağ)

- Modern Çağ (Rönesans) felsefesi

- Çağdaş felsefe

- Aydınlanma Çağı felsefesi

- Orta Çağ felsefesi
- İlk çağ felsefesi

- 17. yüzyıl felsefesi

- Rönesans felsefesi

- Aydınlanma felsefesi

- 19. yüzyıl felsefesi

- 20. yüzyıl felsefesi

- Helenistik felsefe


 

Siteye dönün - Sayfa başına dönün