Usdışçılık, Usaaykırıcılık (İrrasyonalizm) Nedir?

Alm. Irrationalismus, Fr. irrationalisme, İng. irrationalism Yaşamada ve bilgilerde usdışı öğelere tek yanlı olarak ağırlık veren görüş. Şu türleri vardır: 1. (Bilgi öğretisinde) Görü, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş. 2. (Fizikötesinde) Usdışı bir evren temelinin bulunduğunu kabul eden görüşlere verilen ad.

İnsanın bilme gücünü yadsıyan öğretilerin niteliği. Metafizik ve idealist felsefe usaaykırıklarla doludur. Usun yerine inanı koyan bütün dinci öğretiler, iradeyi koyan Schopenhauer ve Nietzsche, örneğin İngiliz tarihçisi A. Toynbee’nin tarih olaylarının esrarlı bir güç tarafından belirlendiği ve yönetildiği yolundaki savı usaaykırıcılıktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*