Felsefe hakkında her şey…

Kuvvet Alanları Nedir, Ne Demektir?

19.11.2019

Özdeğin varlık biçimlerinden biri. Özdeğin sayısız varlık biçimlerinden biri de alandır. Özdek deyiminin felsefesel bir kavram olduğundan habersiz bulunan metafizik ve idealist öğretiler yüzyıllar boyunca doğada bir ilk özdek aramışlardır. Buysa elmayı, armudu, ayvayı bir kenara bırakıp doğada meyve aramaya benzer. Nasıl elma , armut, ayva vb. gibi varlık biçimlerinin dışında doğada bizzat meyve diye bir şey yoksa; katı, sıvı gaz, plazma, alan vb. gibi varlık biçimlerinin dışında doğada bizzat özdek diye bir şey yoktur. Alan özdekseldir. Elle tutulmaz, gözle görülmez ve kulakla işitilmez ama varlığını belli eder. Örneğin bir manyetik alan pusula iğnesini kuvvet çizgileri boyunca yönelterek kendini gösterir, kaba ama doğru bir deyişle ‘’ben buradayım’’ der.

Çağdaş fizik bugüne değin üç türlü alan saptamıştır: Çekimsel (gravitasyonel), elektriksel (elektromanyetik), ve çekirdeksel (nükleer). Bu üç alana kuvvet alanları denir (dördüncü kuvvet olan zayıf kuvvet (radyoaktivite, çekirdeğin dağılma kuvveti) elektromanyetik kuvvetle birleşip elektrozayıf kuvvet olmuştur. N.). Bu üç alandan elektriksel alan gereği gibi incelenmiş, çözümlenmiş ve insanlığın hizmetine koşulmuştur. Çekirdeksel alan henüz gereği gibi incelenmemiş olmakla beraber atom güçlü fabrikalarda, nükleer güçlü gemilerde, duyarlı araçların göstergelerinde ve kötü urların sağaltımında kullanılan kobalt tabancalarında insanlığın hizmetindedir. Kütlesel çekim alanlarıysa henüz çözümlenmemiş ve hiçbir işe koşulamamıştır (Çünkü, kütleçekim alanı ya da parçacığı diye ayrıca bir şey yok, kütleçekim alan ya da parçacıkları elektromanyetik alan ve parçacıklarından ibarettir. N.). Kuvvet alanları henüz tüm sırlarını açıklamamışlardır, çünkü onların sırlarını açıklayabilmeleri için gereken özdeksel koşullar henüz hazır değildir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...