Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Aristoteles, Analitik (Analytics) adlı eserinde, sadece tümdengelimli bilimsel ispat veya gösterimi değil, aynı zamanda tümevarımı...
Aristoteles’in asıl derdi ispatın biçimi olduğu için, en çok kıyas veya tasım adı verilen akıl...
Aristoteles’ten önceki felsefede ilkin doğa, sonra insanla ilgili pratik sorunlar araştırılmış, Platon bunlara bir de diyalektik’i (idea...
Düşünce tarihinin en karmaşık ve dolayısıyla anlaşılması en zor ilişkilerinden birisidir, Platon’la Aristoteles arasındaki ilişki....
Aristoteles’in erdem anlayışı ya da Aristoteles’in ahlak anlayışı, Aristoteles etiğinin ana prensiplerinin belirlendiği bir konudur....
Daha Akademia’da çalışırken geniş bir okuyucu kütlesi için kendisinin yayımladığı, çoğu diyalog biçiminde ve Platon...
Sofistlere kadarki Yunan felsefesinin ağırlıklı olarak doğa incelemelerine dayandığı, Sofistlerden itibaren ise insanın, gerek düşünmesi,...
Mutçuluk, ayrıca Mutlulukçuluk ya da Eudaimonizm olarak da bilinen ve insan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği...
Peripatos Okulu, büyük Yunan filozofu Aristoteles’in kurduğu felsefe okulun adıdır. Bu okulun öğrencilerine ya da...
Aristoteles metafiziğinin öncelikli olarak ele aldığı soru, “neyin gerçekten var olduğu” sorusudur. Bu bağlamda, metafizik...
Aristoteles’in doğa felsefesi, onun kuramsal felsefesinin, metafizikle birlikte, hiç kuşku yok ki en önemli bölümünü...
Aristoteles ile öğretmeni Platon’un bilgi anlayışları çok fazla farklılık göstermez. Aristoteles’e göre de bilgi değişmez...
Aristoteles Platon’un ideal biçimler öğretisini eleştirerek felsefesine başlar. Aristoteles’e göre asıl anlamda varolan ideal olan...
Aristoteles, sadece ideal sitenin nasıl olması gerektiğiyle değil, aynı zamanda çağının bilinen diğer devletlerinin rejimleriyle...
Platon gibi Aristoteles de insanı toplumsal bir varlık olarak görmüş, onu daima içinde yaşadığı toplumla...
Aristoteles, varlığın geneline ilişkin tüm bu temel metafizik belirlemeler ışığında doğadaki düzeni de incelemeyi ihmal...
Form maddede edimselleştiğinde, görünür evren düzeni meydana gelip tek tek tikeller varlık kazandıklarında daima belli...
Aristoteles’e göre herhangi bir şeyin ve bir bütün olarak evrenin ortaya çıkmasını, varlık kazanmasını sağlayan...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...