Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Albert Schweitzer, 1952 Nobel Barış Ödülü sahibi Alman insancıl filozof, müzisyen, teolog, hayvansever, anti-nükleer aktivisttir....
Adi Şankara (d. M.S. 788 – ö. M.S. 820), Hintli filozof, mistik ve teolog. Śaṅkara...
İngiliz bir matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve Viyana Çevresi olarak...
Antiphon, M.Ö. 5. yüzyılda muhtemelen Atina’da yaşamış bir Yunan sofist filozofu ve matematikçisidir. Bir geç...
Estetiği sistematize eden, belli bir düzen içine sokan ve onu bir disiplin hâline getiren Alman...
Yahudi asıllı Almanyalı fizikçidir. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görecelik...
Özel Görelilik Kuramı, Albert Einstein tarafından 1905’te Annalen der Physik dergisinde, “Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine”...
Arnold Ruge (13 Eylül 1802 – 31 Aralık 1880), Alman filozof ve politik yazar. Bergen’de...
Arthur Coleman Danto (1924) Amerikalı sanat eleştirmeni, profesör ve filozoftur. Günümüz estetik teorisinin önemli isimlerindendir....
Thomas Aquinas’ın ahlak ve toplum anlayışı Aristoteles’in felsefesi ile Hıristiyanlığın akılcı kavranışının bir karışımıdır. Hıristiyanların...
İdealist soyutlama, soyutlama sonucu olan kavram ve düşünceleri saltıklaştırır ve bunları nesnel gerçekliğin yerine koyar....
Aklın, kendi uygun nesnesi olan formları ortaya çıkarması için bir soyutlama (abstractio) yapması zorunludur. Akıl,...
Thomas Aquinas’a göre “felsefe, fizik dünyanın kontrol altında gözlem ve ölçüm aracılığıyla elde edilmiş olan...
Thomas Aquinas Summa Theologica adlı eserinin 44. sorusunun ilk makalesinde insan algısında ortaya çıkan her...
Thomas Aquinas her şeyden önce bir ilahiyatçıdır. Bundan dolayı, çalışmalarında ilahiyat ve felsefe konuları birbiriyle...
Thomas Aquinas (Tomas Akuinas diye okunur) kendisinden sonraki bütün bir felsefe tarihini derinden etkilemiş çok...
İnsan yaşamında karar vermede tutkuların yerini belirlemek oldukça karmaşıktır. İnsanlar karar verme aşamasında hangi güçlerin...
Aquinolu Thomas ya da orijinal adıyla Thomas Aquinas, 1225 ila 1274 yılları arasında yaşamış olan...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...