Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Aquinolu Thomas ya da orijinal adıyla Thomas Aquinas, 1225 ila 1274 yılları arasında yaşamış olan...
Camus’yle birlikte anılan ve sık sık gönderme yapılan konulardan biri de kaleciliğidir. Bir süre Cezayir...
Camus’nün felsefeye en büyük katkısı, insanların ne berraklık ne de anlam sunan dünyada bunları aramalarının...
Camus İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler’e karşı oluşmuş Fransız Direnişi’ne katıldı ve bu direnişin bir...
20. yüzyılın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus, 1913’te Cezayir’in Mondovi kasabasında doğdu....
Cezayir’in Mondovi kentinde Fransız bir ailede dünyaya gelen Albert Camus (1913- 60) felsefi romancı ve...
Bazıları felsefenin görevinin yaşamın anlamını aramak olduğuna inanır. Ancak Fransız filozof Camus, tam tersine, yaşamın...
Arnold Joseph Toynbee 14 Nisan 1889 ila 22 Ekim 1975 yılları arasında yaşayan İngiliz tarihçi....
Yaklaşık olarak 2. yüzyılda yaşadığı düşünülen Yunan filozofudur. Hıristiyanlığı kabul eden Athenagoras Marcus Aurelius ile...
Andrea Cesalpino (Latince Andreas Caesalpinus) 6 Haziran 1519 ila 23 Şubat 1603 yılları arasında yaşamış...
Ammonius Sakkas M.S. 3. yüzyılda yaşamış, Yeni Platonculuk (Neoplatonik) okulun kurucusu olan filozoftur. Ammonius Sakkas...
Ambrosius Theodosius Macrobius Roma İmparatorları Honorius ve Arcadius döneminde (395–423) yaşayıp, eserler vermiş olan Romalı...
Atinalı Aristides ya da Marcianus Aristeides, 2. yüzyılda yaşamış ilk Hıristiyan apolojistlerindendir. “Hıristiyan İmanı için...
Auvergneli William, Hıristiyan Orta Çağ felsefesinin 13. yüzyılda yaşamış ünlü düşünürüdür. Augustinus geleneğinden olduğu kadar,...
Önde gelen Fransız sol kanat düşünür, École Normale Supérieure ENS’nin eski Felsefe bölüm başkanıdır. Badiou...
Yunanlı gezgin, filozof ve müzisyendir. Tarentum’da doğan Aristoksenos Aristoteles’in çömeziydi. Suidas lugatçesine göre 453 eser...
İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyeni. Negri 23 yaşında Alman tarihselciliği üzerine hazırladığı bitirme teziyle felsefe...
Yedi Bilgeler arasında adı anılan iskit filozofu Anakharsis, Gnuros’un oğlu ve İskit kralı Kaduidas’ın kardeşiydi....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...