Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

M.Ö. 444-365 yıllarında yaşamış ve Kinik okulu kurmuş olan Yunan filozoftur. Önce sofist filozof Gorgias’ın...
Milattan sonra 1. ya da 2. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Yunanlı şüpheci filozoftur. Ainesidemos’un şüphe...
Anselmus’un kendi başına bir ahlak anlayışı ortaya koyup koymadığı sorusu tartışmalı bir sorudur. Onun bir...
Anselmus, tümeller tartışması çerçevesinde gerçekçi bir filozof olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümeller tartışması, özellikle 11 ve...
Birinci Tanrı kanıtlaması, aslında bütün bir felsefe tarihi içinde ön planda olan yaklaşımdır. Buna göre...
Anselmus’un temel olarak Platoncu görüşleri benimsediğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte onun Platon hakkındaki düşünceleri genellikle...
Anselmus’un hayatı hakkındaki en kapsamlı bilgileri, onunla 1079 yılında tanışan Rahip Eadmer adlı bir tarihçinin...
Anselmus ya da Aziz Anselmus, 1033 ila 1109 yılları arasında yaşamış olan ve Tanrı’nın varlığına...
Arşimet ya da Archimedes, M.Ö. 287 ila M.Ö. 312 yılları arasında yaşamış Yunan matematikçi, fizikçi,...
Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya...
M.Ö. 216 yılında Archimedes 70 yaşını aşmış, akrabalarından biri olduğu söylenen Sirakuza kıralı Hieron ölmüştü....
Aristoteles ile beraber başlayan ve ondan sonra da devam eden bilimlerin bir uzmanlık dalı biçimindeki...
Aristoteles’in Poetika adlı eserinde poesis üzerine bir sanat teorisi kurması beklenirken, o mimesis kavramından hareket...
Sanatın ne olduğu sorusunu ortaya atan ve bu soruya ilk cevap arayan düşünür, güzellik metafiziğinin...
Aristoteles, “metafizik” ve “poetika” isimli eserlerinde, sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa da, “güzel” hakkında...
Aristoteles öncesi mantık çalışmaları sistematik bir şekilde olmasa bile bu çalışmalar Aristoteles için bir ön...
Bir sözcüğün onunla ifade edilmek istenen gerçeklikle ilişkilendirilmediği sürece doğru kullanılmış olmayacağını; bir sözcük belirsiz...
Mantık çalışmaları basit anlamda bile olsa ilk olarak Eski Çin ve Hint uygarlığına kadar uzanır....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...