Felsefe hakkında her şey…

Kategori: İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat...
En eski zamandan İ.S. 395 yılına kadar süren tarihsel evreye verilen ad. İlk Çağ’ın yazının...
İlk Çağ’ın Çin, Hint ve Yunan düşüncelerinde görünen sonsuz çeşitliliğin karşıt güçler taşıdığı ve bunlarla...
Felsefe ortaya çıkışından itibaren, doğa üzerine düşünmeye başlamıştır. Felsefenin bu ilgisi ve merakı, bir süre...
Felsefenin belki de ilk konusu, yani filozofları meşgul eden ilk mesele, varlığı oluşturan ilk neden...
MÖ 5-6. yüzyıl arasında Anadolu’nun batı kıyısında yaşamış bazı filozoflar, o dönem doğa olayları hakkındaki...
Asya kıtasındaki düşünürler de Antik Yunanlar gibi geleneksel bilgeliği sorgulamaktalardı. Çin’de M.Ö. 771 senesinden M.Ö....
Yunan şehir devletlerinin önemlerinin artmasıyla birlikte felsefe de İyonya’dan tüm Yunan dünyasına ve özellikle Atina’ya...
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar dünya ve kendilerinin dünyadaki yeri hakkında sorular sormuşlardır. İlk toplumlar...
“Her şeyin ölçüsü insandır; var olanların var olmalarının ve var olmayanların var olmamalarının…” Protagoras MÖ...
Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında, MÖ 6. yüzyılda başlayıp MS 5. hatta 6. yüzyıla...
İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış çevreye, cisimler dünyasına yönelmiş bir doğa felsefesidir....
Antik Çağ felsefesi, genel anlamda İ.Ö. 700’lerden başlayıp İ.S. 500’lere kadar olan dönemdeki felsefi gelişmeleri...
Felsefenin ortaya çıkmasıyla ilgili görüşler çoğunlukla kabullere dayanır. Bu kabuller, bugüne ulaşan sözlü ve yazılı...
Felsefeyi geçmişiyle olan bağlarından ayrı düşünmek mümkün değildir; çünkü bugün kullandığımız birçok felsefi kavramın anlamsal...
Miletos Okulu, bugün Aydın ili sınırları içinde bulunan Miletos şehrinde etkinlik göstermiş bir felsefe okuludur. Bu okulun...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...