Anadolu'da Yaşamış Filozoflar, Türkiye'de Yaşamış Filozoflar
Felsefe Tarihi

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar

Felsefe tarihinde, M.Ö. 5. yüzyıl ila M.Ö. 6. yüzyıl arasında Anadolu’a yaşamış antik filozoflar, o dönemde, doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmışlardır. Anadolu’da yaşamış antik filozoflar tarafından yapılan bu açıklamaların ortak niteliği; mitolojik unsurlar içermemeleri, […]

Cicero
Felsefe Tarihi

Cicero’nun İdeal Devlet Anlayışı

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat sınıfın ayrıcalıklarını savunmaktır. Cicero bir novus homoydu. Yani doğuştan varlıklı olmayıp sonradan zengin olan insanlardan. Cicero’nun idealleri soylu sınıfın ideallerini […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Nedir, Ne Demektir?

En eski zamandan İ.S. 395 yılına kadar süren tarihsel evreye verilen ad. İlk Çağ’ın yazının bulunuşuna kadar olan dönemine de Eski Çağ denir. Kimi tarihçiler Eski Çağ’ı da Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı tarih olan İ.S. […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Diyalektiği

İlk Çağ’ın Çin, Hint ve Yunan düşüncelerinde görünen sonsuz çeşitliliğin karşıt güçler taşıdığı ve bunlarla oluştuğu sezilmişti. O zamanlar kuru-yaş, aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk, boş-dolu vb. birbirlerine karşıt sayılıyor ve bu karşıtların aynı şeyin değişik yüzleri olduğu […]

felsefe Nedir
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Doğa Felsefesinden İnsan Üzerine Felsefeye Geçiş Nasıl Olmuştur?

Felsefe ortaya çıkışından itibaren, doğa üzerine düşünmeye başlamıştır. Felsefenin bu ilgisi ve merakı, bir süre sonra insana yönelecektir. İşte felsefedeki bu değişime yol açan nedenler, felsefi, politik ve sosyal nedenler olmak üzere, üç başlık altında […]

Arkhe Nedir?
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Felsefede İlk Neden ve İlk Değişim Düşünceleri

Felsefenin belki de ilk konusu, yani filozofları meşgul eden ilk mesele, varlığı oluşturan ilk neden sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Varlığı oluşturan ilk madde ya da ilk neden nedir? Bu soru ise genel olarak arkhe problemi […]

Anadolu'da Yaşamış Antik Filozoflar
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar, Türkiye’de Yaşamış Filozoflar

MÖ 5-6. yüzyıl arasında Anadolu’nun batı kıyısında yaşamış bazı filozoflar, o dönem doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmıştır. Anadolu’da yaşamış olan antik filozoflar tarafından yapılan bu açıklamaların ortak niteliği; mitolojik unsurlar içermemeleri, doğal gözleme ve […]

felsefe Nedir
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Doğu Felsefesinin Gelişimi

Asya kıtasındaki düşünürler de Antik Yunanlar gibi geleneksel bilgeliği sorgulamaktalardı. Çin’de M.Ö. 771 senesinden M.Ö. 481 senesine kadar süren siyasi çalkantılar evrenin yapısından çok, adil bir toplumun nasıl düzenlenebileceği ve bireylere nasıl ahlaki yol gösterilebileceği, […]

felsefe Nedir
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Antik Yunan Felsefesinin Gelişimi

Yunan şehir devletlerinin önemlerinin artmasıyla birlikte felsefe de İyonya’dan tüm Yunan dünyasına ve özellikle Atina’ya yayıldı; şehir hızla Yunanistan’ın kültürel merkezi haline geldi. Filozofların “Ne bildiğimizi nasıl biliyoruz?” ya da “Hayatlarımızı nasıl yaşamalıyız?” gibi yeni […]

felsefe Nedir
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Antik Dönemde Felsefenin Gelişimi Nasıl Olmuştur?

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar dünya ve kendilerinin dünyadaki yeri hakkında sorular sormuşlardır. İlk toplumlar için en temel sorulara cevaplar dindeydi, tanrıların eylemleri evrenin işleyişini açıklamış ve insan uygarlıkları için bir çerçeve oluşturmuştu. Ancak bazı […]