Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Nedir, Ne Demektir?

En eski zamandan İ.S. 395 yılına kadar süren tarihsel evreye verilen ad. İlk Çağ’ın yazının bulunuşuna kadar olan dönemine de Eski Çağ denir. Kimi tarihçiler Eski Çağ’ı da Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı tarih olan İ.S. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Diyalektiği

İlk Çağ’ın Çin, Hint ve Yunan düşüncelerinde görünen sonsuz çeşitliliğin karşıt güçler taşıdığı ve bunlarla oluştuğu sezilmişti. O zamanlar kuru-yaş, aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk, boş-dolu vb. birbirlerine karşıt sayılıyor ve bu karşıtların aynı şeyin değişik yüzleri olduğu […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

İlk Çağ Felsefesinin Genel Özellikleri

İlk Çağ felsefesi, genel anlamda İ.Ö. 700’lerden başlayıp İ.S. 500’lere kadar olan dönemdeki felsefi gelişmeleri kapsamakta ve Antik Çağ felsefesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu görüş, doğu felsefesi ile batı felsefesi arasında kesin bir ayrın […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Felsefede İlk Neden ve İlk Değişim Düşünceleri

Antik Yunan felsefesinde, bir madde metafiziği geliştirmiş olan İyonya Okulu’yla, bir sayı metafiziği geliştirmiş olan Pythagorasçı Okul’u, gerek tarihsel ve gerekse problematik ya da sistematik olarak, daha çok değişme problemi üzerinde yoğunlaşan Herakleitos’la Elea Okulu izler. Başka bir deyişle, bir […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Doğu Felsefesinin Gelişimi

Asya kıtasındaki düşünürler de Antik Yunanlar gibi geleneksel bilgeliği sorgulamaktalardı. Çin’de M.Ö. 771 senesinden M.Ö. 481 senesine kadar süren siyasi çalkantılar evrenin yapısından çok, adil bir toplumun nasıl düzenlenebileceği ve bireylere nasıl ahlaki yol gösterilebileceği, […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Antik Yunan Felsefesinin Gelişimi

Yunan şehir devletlerinin önemlerinin artmasıyla birlikte felsefe de İyonya’dan tüm Yunan dünyasına ve özellikle Atina’ya yayıldı; şehir hızla Yunanistan’ın kültürel merkezi haline geldi. Filozofların “Ne bildiğimizi nasıl biliyoruz?” ya da “Hayatlarımızı nasıl yaşamalıyız?” gibi yeni […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Sofistler Kimdir, Sofizm Nedir?

Sofistler, M.Ö. 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğreten gezgin filozoflardır. Sofistler, göreceli ve kuşkucu düşüncenin temellerini atan ve bu görüşleri geliştiren düşünürler olarak tarihe yazılmışlardır. Etimolojik köken olarak ‘sofist’ kelimesi Yunanca sophos (bilge, becerikli, zeki) sözcüğünden türetilen sophistes’ten gelir ve […]