Teizm Nedir?

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanır.Teizm deyimi usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle vahyi inkar ederek herkesin kendi aklına tabi olmasını ileri süren teizmin, Tanrı ile alemi bir sayan panteizmin, Tanrı'yı ve dini inkar eden ateizmin, çoktanrıcılığı kabul eden politeizmin karşısındadır.

Bağnaz dinsel bir felsefe öğretisidir, bilimi yadsır. Tanrıya insansal duygular yükleyen biçimine kişisel teizmin, tanrıyı tüm nesneleri nedeni sayan biçimine ussal teizm denir.< Felsefe Sözlüğü "T" Dizinine Geri Git
< Felsefe Sözlüğü Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Teizm nedir, Teizm ne demektir, Teizm ne anlama gelir, Teizm tanımı nedir, Teizm anlamı nedir