İnsancılık (Hümanizm) Nedir?

İnsana saygı gösterilmesi ve gönenç sağlanması gerektiğini savunan bireyci Rönesans ülküsü.Bu deyim, antikçağ yapıtları üstünde çalışma ve onları meydana çıkarma anlamını dile getirdikten başka değer ölçüsü olarak insan’ı koyma ve insanlığa inanç anlamlarını da dile getirir. Bundan başka Schiller (1846-1947) ’in öğretisini adlandırır. Geniş anlamda insancılık, tarihsel süreçte insanı insan etme çabalarının tümünü adlandırır ve bu anlamda insanın yaratıcı güçlerinin geliştirilmesini, onu özgür ve gönençli kılmayı ve her bakımdan yükseltip ilerletmeyi dile getirir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu