Felsefe hakkında her şey…

Üretim Faktörleri Nelerdir?

26.04.2020
2.454

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan üretimin gerçekleştirilmesi için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu faktörler şunlardır: emek, sermaye, doğa, girişimci. Günümüzde teknoloji de üretim faktörleri arasında sayılmaktadır.

Konu Başlıkları

Emek

Emek faktörü, üretimin en önemli unsuru olma özelliğini gelişmiş teknolojinin kullandığı günümüzde de korumaktadır. Bir ülkenin nüfusu, emek faktörünün kaynağını oluşturur. Ülkedeki insan gücünün niteliği; üretimin niteliğini etkilese de ekonomistler; nitelikli ya da niteliksiz olsun, kafa veya kol gücüyle çalışsın üretim sürecine katılan her insan gücünü emek olarak tanımlamaktadırlar. Bununla beraber iyi beslenmiş, iyi eğitilmiş, geleceğe yönelik büyük umutlar taşıyan insan gücünün üretimi daha verimli kılacağı açıktır.

Doğa

Tabiatta bulunan toprak, maden, orman vb. doğal kaynaklar doğa faktörünü oluşturur. Çeşitli ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğa faktörü, her ülkede miktar olarak, kalite olarak ve tür olarak farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde çok miktarda, değişik kalite ve türlerde doğa faktörüne rastlanırken bazı ülkeler bu bakımdan şansızdır. Bununla beraber doğa kaynakları açısından zengin olan ülkeler için bile bu kaynakların bütün ihtiyaçları karşılamaya yeterli olmadığı, yani kıt olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Sermaye

Sermaye, paranın yanı sıra makine ve teçhizat gibi fiziki unsurları da kapsamına almaktadır. Ekonomik açıdan sermaye ise üretimde insan emeğinin üretkenliğini artıran araçlar olarak kabul görmektedir ki buna gerçek sermaye adı da verilmektedir. Doğa kaynaklarında olduğu gibi, gerçek sermayeye sahip olma açısından ülkeler birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde sermaye miktarı ve buna her yıl yeniden eklenecek yatırım miktarı yüksek oranlarda seyrederken bazı ülkeler yetersizlik içerisindedir. Yüksek oranda gerçek sermaye sahibi ülkeler ekonomik ve siyasal yapılarını güçlendirme sürecinde, karşılarına çıkan sorunlarla daha kolay baş edebilmektedir. Bununla beraber sermayenin de tıpkı diğer üretim faktörleri gibi kıt kaynaklar arasında olduğu unutulmamalıdır.

Girişimci

Üretim faktörleri arasında yerini alan girişimci; üretim faktörleri kendisinde olmasa bile onları bir araya getirebilen, üretim birimlerini kuran, çalıştıran ve risklere katlanan kişi olarak tanımlanır. Girişimcinin; kâr elde etmek amacıyla her türlü riski üstlenme, mal üretebilmek için üretim faktörlerini sağlayarak üretim amacına yöneltme gibi iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır.

Teknoloji

Teknoloji genel anlamda, mal ve hizmet üretimine ilişkin bilgilerin tümü olarak ifade edilebilir. Aslında teknoloji, diğer üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim sürecine katılmalarını sağlayan bir araçtır. Teknolojik açıdan gelişmiş ülkeler, ekonomik yapılarının iyileştirilmesi faaliyetlerini daha kolaylıkla yerine getirebilir.

İnsanlığın kıtlıkla mücadelesinde teknoloji en etkili araçlardan birini oluşmaktadır. Gelişmiş teknoloji aynı zamanda üretimin verimliliğini arttırır. ülkeler sahip oldukları üretim teknolojileri açısından farklılıklar göstermektedir. Kendileri teknoloji üretemeyen ülkeler, teknoloji transferi yoluyla ileri düzeyde teknolojiye sahip olmaya çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar en gelişmiş teknolojilerin bile hızla eskimesine neden olmakta, ülkelerin ellerinde bulunan üretim bilgileri (üretim teknolojisi) sınırlı kalmakta ve sürekli yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...