Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Thomas Hobbes, İngiltere’nin en büyük siyaset düşünürlerinden biridir. Daha az bilinen şeyse, ilk zindelik tutkunlarından...
Sokrates, ölçülü insan modelini ön plana çıkartan bir felsefi anlayışa sahiptir. Ondaki insan, ahlaki bir...
Düşünce tarihinde politika felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates’in politika felsefesi büyük ölçüde onun demokrasiye...
Descartes düşünen beninden, tinsel tözünün varlığından, bedensel varlığına, bir başka deyişle madde tözüne geçemeyeceğini düşünür....
“Bilgi nedir?” sorusu, Sokrates’in bağlı olduğu tüm okullarda önemli etkinliğe sahiptir. Platon bilgi konusunu özellikle Theaitetos adlı...
Pythagoras (MÖ 570-500) ve öğrencileri, insan ruhuyla ilgili olarak, bir yanıyla felsefi, diğer yanıyla teolojik iki...
Felsefe tarihinde ilk kez kosmos (her şey) kelimesini kullanan da Pythagoras’tır. Ona göre kosmos mantıkça...
Miletos Okulu, bugün Aydın ili sınırları içinde bulunan Miletos şehrinde etkinlik göstermiş bir felsefe okuludur. Bu okulun...
Pythagorasçılık belli yaşam kurallarına dayalı bir tür inanç tarikatıdır. Bu yaşam kuralları arasında fasulye ya...
Ezoterizm‘de Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Delf’te, Mısır’ın Teb ve Menfis kentlerinde ve...
Pythagorasçı Okul ya da Pisagorculuk İlk Çağ Yunan felsefesinin teolojik, bilimsel ve felsefi görüşleriyle seçkinleşmiş...
Würzburg Okulu, psikoloji temelli bir teorik bilim okuludur. Würzburg Okulu çerçevesinde başlangıçta Wundt’un takipçisi olan...
Mohizm, adını kurucu olan Mozi’den alan ve Mozi tarafından geliştirilen mantık, rasyonel düşünce ve bilim...
Taoizm, dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüştür. Taoizm ya da Taoculuk,...
Konfüçyüsçülük ya da Konfüçyanizm, düşünce tarihinin büyük bilginlerinden olan Konfüçyüs tarafından oluşturulmuş bir düşünce sistemidir....
Herbart’a göre estetikle ahlakın birleşmesi, bir dizge bütünlüğü kazanması, pratik felsefeyi oluşturur. Estetiğin olgulara uygulanmasından...
Temel eseri “Bir Adalet Kuramı”dır. Bu kitap 20. yüzyılın siyasal felsefe alanında hazırlanmış en önemli kitap...
University College London’ı ziyaret ederseniz, Jeremy Bentham’ı (1748-1832) ya da bedeninden geriye kalanları, cam bir...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...