Felsefe hakkında her şey…

Jean Bodin’in Hayatı ve Eserleri

06.11.2019

Fransız hukukçu ve siyaset felsefecisi. Mutlakiyetçiliğin savunucusudur.

Fransa’da Angers yakınlarındaki bir kasabada, bir terzinin çocuğu olarak doğdu. Haziran 1596’da Laon kentinde öldü. İlköğrenimini manastırda gördükten sonra, 15-16 yaşlarında Carmelite tarikatına girdi. Uç yıl sonra, öğrenimini tamamlaması için Paris’e gönderildi. Orada Yunanca ve İbranice’yi öğrendi. 1551’de, Toulouse Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine başladı. Daha sonra on yıl öğretim üyesi olarak bu kentte kaldı. 1561’de öğretim üyeliğini bırakıp, çalışmak için Paris’e döndü ve mesleğini kralın hizmetinde sürdürdü. Çalışmalarının büyük bölümünü hukuk incelemelerine, özellikle hukuk tarihi konusuna ayırdı.

1571’de de kralın kardeşi, Alençon Dükü François’nın hizmetine girdi. Bu yeni çevresi ona, çağın önde gelen idareci ve diplomatlarıyla yakından tanışma olanağı sağladı. Bodin, bu çevreye girmekle, siyasi hayata da adım atmış oldu. 1576’da, Blois Genel Meclisi’ne Vermandois’nın temsilcisi olarak girdi. Aristokrasinin, din adamlarının ve burjuvazinin temsilcilerinin ayrı ayrı toplandığı bu mecliste Bodin burjuvazinin temsilcisi olarak bulunuyordu. Bütün çalışma, konuşma ve yazılarında da bu kesimin dileklerini savundu. Protestanlar’a karşı uygulanan baskıların son bulması, bunlara daha hoşgörülü davranılması yolunda çaba harcadı. Bu arada, kısa bir süre için İngiltere’ye gitti ve burada İngiliz siyasal kurum ve göreneklerini yakından tanıdı. 1583’te Alençon Dükü’nün ölmesi üzerine Laon kentine çekilen ve burada savcılık yapmaya başlayan Bodin, vebadan öldü.

Bodin,uygulamalı hukuk, kuramsal hukuk,devlet ve siyaset felsefesi, iktisat alanlarında çalışmalar yapmıştır. Çağının din ve mezhep çatışmalarının dışında kalmış, bütün dinlerin özünün aynı olduğu görüşünü savunmuştur. Bu tutumu yüzünden de, St. Barthele-my Katiiamı’nda ölümle burunburuna gelmiş, daha sonra da Katolikler Birliği’nden atılmıştır. Katolikler Birliği’nden çıkarılmasında büyücülük ve astroloji (ilm-i nücûm) gibi konulara merak salmış olmasının da etkisi olmuştur.

Bodin’nin hukuk araştırıcılığı ve yazarlığının özelliği, tarihçi yöntemi kullanmasından kaynaklanmaktadır. 1566’da yayımlanan Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem (“Tarihi Kolay Anlama Yöntemi”) adlı kitabında, tarihsel veriler ve bulgulardan yola çıkarak, hukukun genel ve evrensel ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. Yazılarının bir diğer kaynağını ise doğrudan gözlemler oluşturmuştur. Örneğin, İngiltere günlerini, krallık otoritesinin gerekliliği yolundaki düşüncelerini besleyen bir gözlem dönemi olarak değerlendirmiştir. Böylece Bodin, gözleme dayalı siyasal bilimciliğin de öncülerinden olmuştur.

Eserleri:

Methodus ad facilem historiarum cognitionem
Economic thought: the Reply to Malestroit
Les Six livres de la République
De la démonomanie des sorciers (Of the Demon-mania of the Sorcerers)

Oratio de Instituenda in Republica Juventa-te, 1559, (“Genç Cumhuriyetteki Öğretim Kurumlan Üzerine Düşünceler”); Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem, 1566, (“Tarihi Kolay Anlama Yöntemi”); Discours sur les Causes de L’extreme cherte qui est aujourd’hui en France, 1574, (“Bugün Fransa’daYaşanan Aşırı Pahalılığın Nedenleri Üzerine Görüşler”); Relation de ce qui s’estpasse en l’Assemblee dit Tiers-Eıat en France en 1576, 1576, (“Fransa’da 1576’da Halk Tabakası Meclisi’nde Olup Bitenlerin Öyküsü”); Demonomanie des Sorciers, 1580, (“Büyücülerin Şeytaniliği”); Colloquium Heptaplomeres de Abditis Rerum Sublimium Arcanis, 1588, (“Esrarlı Bilgileri Saklamaya İlişkin Öğütler”); Universale Naturae Theatrunı, 1596, (“Tiyatronun Evrensel Doğası”); Les Six Livres de la Republique, (ö.s.), 1756, (“Cumhuriyet’in Altı Kitabı”).

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...