Felsefe hakkında her şey…

Carl Hovland Kimdir?

03.11.2019
2.837
Carl Hovland Kimdir?

Carl Hovland 12 Haziran 1912 ila 16 Nisan 1961 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı psikologdur.

Toplumsal iletişim ile tutum ve inanç değişimi konularındaki çalışmalara öncülük eden Hovland, 1936’da Yale Üniversitesinde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra, aynı üniversitede öğretim üyesi olmuştur.

Önceleri koşullu tepki ve insanda öğrenme üzerine deneysel psikoloji çalışmaları yapmış, ABD Savaş Bakanlığında çalıştığı 1942-1945 yılları arasında, eğitici filmler ve propaganda amaçlı haber programlarının izleyiciyi ne ölçüde etkilediği, özellikle de izleyicinin etkileyici iletişime direnci ve bu direnci kırma yöntemleri gibi konularda araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların sonuçları, Experiments on Mass Communication (1949; Kitle İletişimi Üzerine Deneyler) adlı derlemenin temelini oluşturmuştur.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yale’e dönen Hovland, bu okulda psikoloji bölümünün başkanlığını yürütmüştür (1945-51), aynı zamanda buradaki Sterling Kürsüsüne psikoloji profesörü olarak atanmıştır.

Tutum ve iletişim üzerine çalışmalarını, etkileyici iletişimin istenen sonucu sağlamasında önemli rol oynayan iki öğe üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunlar, mesajı iletenin toplumsal saygınlığı ve mesajı oluşturan görüşlerin sunuluş sırasıdır.

Bu çalışmaların sonuçları, Communication and Persuasion (1953; yb 1961,1. L. Janiş ve H. H. Kelley ile birlikte; İletişim ve İkna) adlı kitapta ve sonradan yayımlanan çeşitli monografilerde yer almıştır. Bu araştırmalar sonucunda Hovland, simgesel süreçleri çözümleme ve bilgisayar aracılığıyla insandaki düşünme süreçlerinin benzetimini (simulasyon) gerçekleştirme amacıyla çalışmaya yönelmiştir.

Carl Hovland

Carl Hovland

II. Dünya Savaşı sırasında, Savaş Bakanlığına bağlı haber alma ve eğitim bölümünde çalışan Hovland 1942-1945 arasında dört yıl boyunca, savaş durumunda askerlerin morallerini etkileyen toplumsal ve psikolojik etmenlerin incelenmesini amaçlayan araştırmaları yönetmiştir.

Çalışmalarını, talim ve eğitim programlarının, askerleri harekete geçirici etkisi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bir haber ya da olayın tek yanlı ya da farklı yorumları içerir biçimde açıklanmasının askerler üzerindeki etkisini araştıran çalışmasıyla ün kazanmıştır.

Nazi propaganda uzmanlarının öne sürdüğünün tersine, farklı görüş açılarının bir arada sunulmasının iletişimi kolaylaştırdığını ve daha etkin hale getirdiğini ortaya koymuştur.

Yaşamının son yıllarında sözel kavramlar ve karar verme mekanizmaları üzerine yaptığı araştırmalar sonucu sembolik süreçlerin çözümlemesi konusuna yönelmiştir.

İnsanın düşünme süreçlerinin bilgisayar sisteminde taklit edilmesi gibi yeni bir araştırma alanının gelişmesine öncülük eden Hovland, matematikteki ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin insan bilimlerini geliştirmede kullanılmasının yararlı olacağını savunmuştur.

Toplumsal bilimlerde, farklı yönelimdeki araştırmaların birbirini tamamlayabileceğinin başarılı örneklerini veren Hovland, öğrencilerinin de etkin katılımını sağlayan çalışma yöntemiyle çok sayıda psikoloğun gelişimini etkilemiştir.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...