Realizmin (Gerçekçilik) Çeşitleri

Realizmin pek çok farklı şekli ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:Nesnelerin varoluşlarının insan zihninden bağımsız olduğunu öne süren teoriler:

Ontolojik Realizm:

Gerçekliğin yapısını ve doğasını varlık,  oluş,  değişme,  zaman,  mekan,  öz,  zorunluluk,  yokluk,  edimsellik gibi kategorileri kullanarak,  kapsayıcı bir tarzda açıklamaya çalışan felsefe türüne denir. Ontoloji,  varlığın temel ilkelerini konu alınarak,  bir kategoriler öğretisi ortaya koyar. Bu şekilde nihai ve en yüksek gerçekliğin,  mutlak varlığın yani bir olanın,  ideaların doğasını ifade etmeye,  dış dünyadaki şeylerin varoluşları için söz konusu gerçekliğe nasıl bağlı olduğunu göstermeye çalışır. Buna göre ontoloji var olmanın ne olduğunu, varolmanın ne anlama geldiğini konu alır ve çeşitli şeylerin, örneğin düşüncelerin, matematiksel nesnelerin, tümellerin,  algının nesnelerinin hangi anlam içinde varolduğunu araştırır.Kavramsal Realizm:

Kavram,  bir şeyin,  bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımına; soyut düşünme faaliyetinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesini sergileyen bir düşünce,  fikir ya da ifadeye verilen ad.

Kavramsal Realizmi ise tümellerin,  genel kavramların insan zihninden ve insanın bilgisinden bağımsız bir biçimde varolduğunu,  tümellerin,  onların bilincine varacak,  bilgisine sahip olacak zihinlerin hiç var olmaması durumunda bile var olacağını savunan görüş. Bu görüşün en büyük temsilcisi ünlü Yunan filozofu Platon’dur.

Bilimsel Realizm:

Bilimsel teoride gözlenebilir olağanüstü şeylerin gerçek olduğunu açıklamak için varsayılan,  elektronlar gibi kuramsal varlıkların bağımsız olarak var olduğunu söyleyen görüştür.

Şekilsel Realizm:

Düşüncelerimizden ve dilimizden bağımsız ve gerçek olan şekilsel gerçeklerin olduğunu savunan görüştür!....

Ahlaki Realizm:

Bizim inançlarımızdan ya da davranışlarımızdan bağımsız,  ahlaki gerçeklerin olduğunu söyleyen görüştür.

İlahi ya da insani kanun yapıcılarının isteklerinden bağımsız olan ahlaki gerçeklerin olduğunu kabul eden görüştür.

Anlamsal Realizm:

Bizim için hangisi olduğunu bilmemizi sağlayacak bir yol olmamasına rağmen her ifade edici beyanat kesin bir gerçeklik değerine sahiptir. Bu fikrin zıttı,  basitçe antirealizm olarak tanımlanır ve buna göre de hiçbir şekilde doğruluğu kanıtlanmamış gerçekler hakkında konuşmanın bir mantığı yoktur; bir beyanat açıklamaları garanti edilerek anlamları mevcut olmadıkça doğru ya da yanlış olarak söylenemez.Epistemolojik (Bilgi Kuramsal) Realizm:

Bağımsız dünyanın,  evrenin bir parçası olan nesnelerin ve niteliklerin zihinsel olarak algılanarak var olduğunu kabul eden görüştür.

Politik Realizm:

Üç düşünceye ayrılır:

Politika çalışmalarına deneysel yaklaşım,  Politikanın mümküniyetin sınırları içinde olması gerektiğini savunan düşünce. Bu düşüncenin realistleri,  var olan şartlar tarafından kabul ettirilen sınırlamaları kabul etmeye meyillidirler.

Ahlaki düşüncelerin politik kararlara karşı ilgisiz olması gerektiği düşüncesi.. < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Realizm (Gerçekçilik) Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Realizm (gerçekçilik), realizm (gerçekçilik) nedir, realizm (gerçekçilik) ne demektir, realizm (gerçekçilik) ne anlama gelir, realizm (gerçekçilik) tanımı nedir, realizm (gerçekçilik) tanımı