Felsefe hakkında her şey…

Celaleddin Suyuti Kimdir?

03.11.2019
1.316

Celaleddin Suyuti (d. 1445, Asyut – ö. 1505, Kahire), Mısır’lı muhaddis, müfessir, mutasavvıf ve düşünür.

Bazı kaynaklarda, olağanüstü bazı hallere tanık olmasından dolayı evliyanın büyüklerinden şeklinde anılır. Asıl adı Abdurrahman’dır. Tam ismi Celâleddin Ebü’l-Fazl Abdurrahman bin Kemaleddin Ebi Bekr bin Muhammed el-Huzayri es-Süyutî şeklindedir.

Küçük yaşta babasını kaybetti fakat iyi bir eğitim aldı. 17 yaşında ilk eserini yazdı. Hadis alanında, o zamanlar otorite kabul edilen Takiyüddin Şibli el Hanefi’den dersler aldı. Hadis alanında kısa sürede büyük başarılar elde etti ve zamanın müderrisleri tarafından dersleri takip edilmeye başlandı. Daha sonra Şam, Yemen, Hindistan, Sudan ve hac için Mekke’ye seyahatler yaptı. Kahire’ye dönüşünde Nil Nehri’ndeki bir adaya çekilerek kitaplarını yazdı.

Suyuti’nin ikiyüzbin civarında hadisi ezberlediği söyleniyor. Ayrıca, Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısri’nin, h.864’de vefat edince yarıda bıraktığı tefsiri tamamlamıştır ve Celaleyn Tefsiri adıyla yayınlanmıştır.

Celaleddin Suyuti, altı yüze yakın kitap yazmıştır. Eserlerini; Kur’ani ilimler, hadis, fıkıh, dil ve edebiyat, usul beyan ve tasavvuf ile muhtelif meseleler olmak üzere altı sınıfa ayırdı. Süyuti, bunların dışında tarih, ahlak, tıp ve daha birçok alanda önemli eserler yazmıştır. Bunlar arasında İslam dünyasında isim yapmış olanlar şunlardır:

Celaleyn Tefsiri
Tercumanu’l Kur’an fi Tefsiri’l Müsned, Tefsir kitabıdır
Ed Dürrü’l Mensur, Tefsir kitabıdır
Lubabu’l Nukul fi Ashabi’n Nuzul, Tefsir kitabıdır
Camiu’s Sağir: İslam dünyasında tanınmış bir hadis kitabıdır.
El Muzhir fi Ulumi’l Luğa: Dil bilgisi ve lügat çalışması ile ilgili alanlar için zengin içerikli ve ansiklopedik bir eserdir.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 3. Sınıf “Çağdaş Felsefe Tarihi” Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...