Hugo Grotius Kimdir?

1583-1645 yılları arasında yaşamış ve doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Hollandalı düşünürdür.Descartes, bilgi felsefesiyle modern düşünce açısından ne kadar önemliyse hukuk alanında da Grotius o kadar önemlidir.

Descartes'ın bilgi alanında gerçekleştirdiği şeyi, hukuk alanında da Grotius yapmıştır. Başka bir deyişle, nasıl ki modern felsefenin kurucusu olan Descartes, kuşku yoluyla bilgiyi teolojik-skolastik temelden kurtararak özneden yola çıktıysa, aynı şekilde Grotius da hukuku, Tanrı iradesi karşısında bağımsız ve nesnel bir kurum olarak öne sürmüştür.

Hugo Grotius Hakkında Diğer Başlıklar:
 
- Hugo Grotius'un hayatı ve eserleri - Hugo Grotius'un hukuk anlayışı
- Hugo Grotius'un devlet anlayışı - Hugo Grotius'un siyaset felsefesi
Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı