Bilmesinlercilik Nedir?

Belli sınıfların belli bilgileri bilmemeleri gerektiğini savunan siyasal görüş.

Bilmesinlercilik terimi, ilkin 1789 Fransız Devrimi'nden yayılan düşüncelere karşı koyanların tutumunu adlandırmıştır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu