Felsefe hakkında her şey…

Matematik Olguculuk Nedir, Ne Demektir?

19.11.2019
1.394

Yeni-olguculuğun bir kolu. Özellikle toplumbilim alanında doğa bilim kavramlarını kullanarak burjuva toplumbilimini geliştirmeye çalışan matematik olgucular, toplumbilimsel çözümlemeleri matematiksel çözümlemeye indirgemişlerdir. Bu akım S. Dodd, N. Roschevski, Raymond Aron, G. Lundberg, F. Chepin, G. Zipf vb. gibi toplumbilimcilerce izlenmektedir.

Örneğin Fransız toplumbilimcisi Raymond Aron şöyle der: “Doğa bilim yöntemi bütün alanlarda başarılı sonuçlar elde ettiğine göre, akıllı insanların, toplumsal olguların çözümlenmesinde de bu yöntemin başarıya ulaşacağına hiç bir şüpheleri bulunmaması gerekir”. Buna göre örneğin Amerikan toplumbilimcisi Dodd, toplumsal durumu şöylesine matematik bir formülle saptar: D (Toplumsal durum) — Z (Yaş, çalışma süresi, bir tezgahtan ötekine geçiş süresi vb. gibi zaman olarak dile getirilebilen her şey): U (Coğrafyasal uzay, evle işyeri arasındaki uzaklık, göç vb. gibi uzayla dile getirilebilen her şey): N (Nüfus): I (İnsanların ve çevrelerinin ıralan). Matematik olguculara göre doğa yasalarının dışında hiç bir yasa yoktur, bundan ötürü de ayrıca toplumsal gelişme yasaları olamaz.

Amerikan toplumbilimcisi Roschevski, toplumbilimin henüz bilimsellik öncesi bir dönemde bulunduğunu, çünkü yetkin bilim fiziğin yasalarını henüz uygulayamadığını ileri sürmektedir. Bundan başka matematik olgucular, toplumsal olguların nitel yanını görmezlikten gelerek sadece nicel yanıyla uğraşırlar. Genellikle toplumsal davranışı koşullayan maddesel etmenleri de yok sayarlar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...