Tanrıtanımazlık (Ateizm) Nedir?

Tanrıyı yok sayan öğretilerin genel adı. Tanrıtanımazlık (Ateizm) tanrıyı kesin olarak ve açıkça yok saymaktır. Örneğin, tanrıların politik hesaplarla halkı sömürmek için ileri sürülmüş uydurmalardan başka bir şey olmadıklarını söyleyen antikçağ Yunan düşünürlerinden bilgici (sofist) Prodikos gerçek bir tanrıtanımazdır.Antik Çağ Yunan düşüncesinde Kirene okulundan Evhemeros’un öğretisi Evherizm de tanrıtanımaz bir öğretidir. Evhemeros’a göre tanrılar, zamanla halkın gözünde büyütülmüş ve tanrılaştırılmış insanlardır. Tanrıtanımazlık, tanrının varlığını dinsel anlayışa uygun olmayan aykırı düşüncelerle belirtenlere de yakıştırılmıştır. Bu anlamda Descartes, Spinoza, kamutanrıcılar ve doğatanrıcılar tanrıtanımaz sayılmışlardır. Gerçekte bu öğretiler tanrıtanır öğretilerdir, çünkü tanrıyı şu ya da bu biçimde düşleseler bile sonuç olarak tanrı düşüncesinde birleşirler.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu