Etnik Kimlik ve Etniklik (Etnisite) Nedir?

Etnik kimlik, ferdin içinde yaşadığı toplumdaki yaygın kültür unsurlarından farklı olarak, orijinal bir kültürel sistemin yapı özelliklerini nitelik itibariyle taşımasıyla ortaya çıkan bir kimlik türüdür. Milli kimliğe olan bağlılık azaldıkça başka kimlik arayışları artmakta, etniklik önem kazanmaktadır. Etnik özellikler, kültürel entegrasyonun sağlanamadığı, kültürle arası mesafenin[1] (inner cultural distance) olduğu toplum yapılarında görülebilecek potansiyel bir sosyal tabakalaşma unsurudur.Tümüyle homojen bir toplumsal yapıya rastlamak oldukça zordur. Sosyal yapı çeşitli türlerde sosyal tabakalaşmadan, veya onu meydana getiren, birbirinden farklı niteliklere sahip alt guruplardan oluşmaktadır. Zaten aksi takdirde de toplumsal tabakalaşmayı fark etmek mümkün olamazdı. Ancak, sosyal gurupların hepsinde de, toplumun tümünde görülebilecek, ortak sosyal değerler, ortak amaçlar, ortak bir geçmiş, halihazırda da devam etmekte olan tarihi süreç içinde mevcuttur. Toplumsal bütünlüğü meydana getiren bu gibi temel unsurlardan uzaklaştıkça, etnik farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Dipnotlar

[1] A. Gonzalez, "'participation' at WMEX-FM: Interventional Rhetoric of Ohio Mexican Americans." Western Journal of Speech Communucation, v.53, n.4, Fall 1989, s.398-410.

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

  • Etniklik Nedir?
  • Etnik Grup ve Irk Grubu Nedir?
  • Etnik Milliyetçilik Nedir?
  •  
    < Sosyoloji Dizinine Geri Git

    > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Etnik kimlik ve etniklik (etnisite), etnik kimlik ve etniklik (etnisite) nedir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) ne demektir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) tanımı nedir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) ne anlama gelir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) ne demektir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) nedir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) nedir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) ne demektir, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) hakkında, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) hakkında bilgi, etnik kimlik ve etniklik (etnisite) nedir