Fotoğraf yok
Mantık

Geçerlilik, Çıkarımın Geçerliliğini Denetleme, Çıkarımlarda Geçerliliğin Denetlenmesi

Önermelerin olduğu gibi çıkarımların da geçerliliği denetlenebilir. Çıkarımların geçerliliğini denetlemek için iki yol vardır. Bu yolları sırasıyla aşağıdaki açıklamaları izleyerek öğrenebilirsiniz: Birinci Denetleme Yolu Çıkarımın iki öncülü tümel evetleme eklemiyle (Λ) birbirine bağlanır. Elde edilen tümel evetleme […]

Fotoğraf yok
Mantık

Geçerlilik, Önermenin Geçerliliğini Denetleme, Önermelerde Geçerliliğin Denetlenmesi

Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye, geçerli önerme denir. Yorumlamalarından en az birisi yanlış değer almışsa, bu öneme geçersizdir. Yani geçerliliğini, tutarlılığın zıt yönü olarak da düşünebiliriz. Biliyoruz ki tutarlılıkta önermenin bir tek doğru değer alması, o önermeye “Tutarlıdır.” dememiz için yeterliydi; oysaki […]

Fotoğraf yok
Mantık

Yorumlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Sembolik dile çevrilmiş çıkarımların ve bu çıkarımları oluşturan önermelerin geçerliliklerini denetleyebilmek için yorumlama gereklidir. Sembolleştirilmiş önermelere doğru ya da yanlış bir doğruluk değeri verilmesine yorumlama denir. “p” gibi tek bir basit önermenin doğru ve yanlış olmak üzere […]

Fotoğraf yok
Mantık

Karşılıklı Koşul Eklemi: Ancak ve Ancak

Günlük dilde “ancak ve ancak” sözcükleriyle ifade edilen ekleme karşılıklı koşul eklemi denir. İki basit önerme “ancak ve ancak” ile birleştirilmişse, ortaya çıkan bileşik önermeye karşılıklı koşul önermesi adı verilir. Bu önerme türünde, bileşenlerin hepsi de aynı değeri almışsa önerme doğru, diğer hâllerde […]

Fotoğraf yok
Mantık

Koşul Eklemi: İse

Günlük dilde “ise”, “se”, “sa”, “ancak” gibi sözcüklerle ifade edilen ekleme, koşul eklemi denir. İki basit önerme “ise” eklemiyle birleştirilmişse buna koşul önermesi adı verilir. Koşul önermesinde ön bileşen doğru, art bileşen yanlış değer almışsa bileşik önerme yanlış değer alır. Diğer durumlarda önerme doğru değer alır. […]