Evrimcilik
Felsefe Akımları

Evrimcilik Nedir, Ne Demektir?

Evrimcilik nedir sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz: Evrimcilik, evrim düşüncesine dayanan öğretilerin genel adıdır. Evrimcilik, canlı varlıkların evrimini ileri süren Lamarck ve Darwin öğretilerini adlandırmaktadır. EVRİMCİLİK NEDİR? Lamarck, canlı varlıkların ‘çevreye uyma’yla değiştiklerini ve çevre değişikliklerinin ‘kalıtım’la […]

Evrenselcilik (Üniversalizm)
Felsefe Akımları

Evrenselcilik (Üniversalizm) Nedir, Ne Demektir?

Evrenselcilik nedir ya da üniversalizm nedir sorusuna şu şekilde cevap verilebilir: Evrenselcilik, evrenselliğe ya da tümellemeye eğilimli öğretilerin genel adıdır. Örneğin evrenselciler, törel (ahlaki) yasaları her zaman ve her yerde geçerli sayarlar. Kant‘ın törebilim (ahlak) […]

Euhemerosçuluk
Felsefe Akımları

Evhemerosçuluk (Euhemerosçuluk) Nedir?

Evhemerosçuluk ya da Euhemerosçuluk Kireneli Euhemeros‘un tanrıtanımazlık öğretisidir. Aristippos‘un hazcılık okulundan yetişen Messeneli Euhemeros, Kirene Okulu‘nun dinsel alandaki tutumunun kuramcısıdır. Ona göre bilgeliğin ön koşulu, boş inançlardan sıyrılmaktır. Tanrılar, insanların yaratısıdırlar ve ön çağın büyük […]

Eşitçilik Nedir?
Felsefe Akımları

Eşitçilik Nedir, Ne Demektir?

Eşitçilik nedir sorusunu şu şekilde yanıtlamak gerekmektedir: Eşitlikçilik, İnsanların çeşitli bakımlardan eşitliğini isteyen öğretilerin genel adıdır. Eşitlikçilik özellikle metafizik düşünce sisteminin ürünü olan tek yanlı görüşlerle hukuksal, siyasal ve ekonomik bakımlarından insanların eşit kılınmalarını dileyen […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Ereksel Nedenler Kanıtı Nedir, Ne Demektir?

Varlık düzeninin bu düzeni kuran bir öncel zekâyı gerektirdiği savı. Bu sav, metafizikte, erekbilimsel bir kanıt olarak ileri sürülür. Bu anlayışa göre her sonucun bir nedeni olması gerektiği gibi, her erekselliğin de bir ereksel nedeni […]

Erekçilik
Felsefe Akımları

Erekçilik Nedir, Ne Demektir?

Erekçilik nedir sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz: Erekçilik, herhangi bir doğrultunun bir ereğe göre oluştuğunu ileri süren öğretilerin genel adıdır. Erekçi öğretiler, nedenin erek olduğunu savunurlar. Erekçilik ise önce bir zekânın varlığını ileri sürmek demektir. Bu […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Erdem Nedir, Ne Demektir?

Erdem, insanın kendini aşma gücüdür. Kendini aşmak, evrensel oluşuma, her an biraz daha artan bir çapta katılmak demektir. İnsanın kendini aşması, sürekli olarak her an artan bilginin ve eylemin gerektirdiği bir zorunluluktur.  

Diyalektik Materyalizm Nedir?
Felsefe Akımları

Diyalektik Materyalizm Nedir, Ne Demektir?

Diyalektik materyalizm nedir sorusuna şu şekilde cevap verebilmek mümkündür: Doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin, kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkilerle açıklanması gerektiğini savunan felsefe görüşüne diyalektik materyalizm denir. […]

Diyalektik İdealizm Nedir?
Felsefe Akımları

Diyalektik İdealizm Nedir, Ne Demektir? (Hegelci İdealizm)

Diyalektik idealizm düşüncenin ve varlığın üçlü adımlarla (tez – antitez – sentez) değişip gelişip ilerleme sürecine; varlığın diyalektik hareketle değişimine ve ilerlemesine verilen addır. Diyalektik ve İdealizm Diyalektik, ilk dönemde Platon’dan itibaren felsefe tarihinde yer almış […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Deney Nedir, Ne Demektir?

Bilgi edinmek için yapılan uygulama. İnsanın dış dünya üstündeki pratiğini dile getirir, eytişimsel felsefede toplumsal pratiğin toplamı olarak tanımlanır. Metafizikte dünyanın duyularla elde edilen yansısı’dır. İnsan düşüncesinden bağımsız olan nesnel gerçeklik, eş deyişle dış dünya, […]