Platon ve Eğitim Felsefesi

Platon da pedagojik problemlere ahlak felsefesi üzerinden çözüm arayan bir filozoftur. O, eğitimi ve öğretimi ön plana çıkartmak suretiyle insanın kendi şuurunda yaşamasını sağlamayı amaç edinmiştir. Platon için, insanın kendi şuuruna ermesinin tek yolu ise bilginin kendiliğinden doğuşuna yardım etmektir.Platon'un eğitim felsefesinin en temel noktalarından birisi, insanın aciz oluşu; ama eğitilebilir bir kabiliyet taşıdığı ve bu kabiliyetin de ancak toplumda ortaya çıkabileceği inancı ve anlayışıdır. Bu nedenle, eğitimin sosyal içeriğinden bahsedilirken Platon'a gitmeden bir çözümleme yapmak çok eksik görülmektedir.

Platon, "insanın insana ihtiyacı vardır, insanı yeniden kurmak için insan gereklidir" diyerek manevi gelişmenin temelini insanlar arası ilişkilere dayandırmaktadır.
 
Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf "Eğitim Sosyolojisi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Eğitim Felsefesi Dizinine Geri Git
< Platon Kimdir?

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Eğitim, eğitim nedir, eğitim felsefesi nedir, eğitim felsefesinin konusu nedir, eğitim felsefesinin amacı nedir, eğitim felsefesi ne demektir, eğitim felsefesi ne anlama gelir, eğitim felsefindeki yaklaşımlar, eğitim felsefesi filozofları, eğitim felsefesi görüşleri, filozofların eğitim anlayışları