ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Plethon (Georgios Gemistos) Kimdir?

Georgius Gemistos (ya da Plethon, Pletho) 1355–1452 yılları arasında yaşamış, 1355'te İstanbul'da doğmuş, 1450'de ölmüştür. Bizanslı neoplatonist bir Yunan filozofudur.

Hristiyanlık etkisi karşısında Yeni Platoncu bir eski Yunan hikmetini ihyaya çalışmış, Hristiyanlık ile İslam'ı uzlaştırmak istemiştir. İstanbul'un fethinden kısa bir süre önce ölmüştür. Cosimo von Medici bu filozoftan etkilenerek Floransa'da Platon Akademisini kurmuştur.

Plethon Hakkındaki Diğer Başlıklar:
 
- Plethon'un hayatı ve eserleri  

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)