Plethon (Georgios Gemistos) Kimdir?

Georgius Gemistos (ya da Plethon, Pletho) 1355–1452 yılları arasında yaşamış, 1355'te İstanbul'da doğmuş, 1450'de ölmüştür. Bizanslı neoplatonist bir Yunan filozofudur.Hristiyanlık etkisi karşısında Yeni Platoncu bir eski Yunan hikmetini ihyaya çalışmış, Hristiyanlık ile İslam'ı uzlaştırmak istemiştir. İstanbul'un fethinden kısa bir süre önce ölmüştür. Cosimo von Medici bu filozoftan etkilenerek Floransa'da Platon Akademisini kurmuştur.

Plethon Hakkındaki Diğer Başlıklar:
 
- Plethon'un hayatı ve eserleri  

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)