La Metri ve Materyalizm (Maddecilik)

La Mettrie (1709-1751)

La Mettri, Fansız materyalizminin kurucusu olarak kabul edilmiş bir filozoftur. En önemli eserleri, "Ruhun Doğal Tarihi" ve "Makine İnsan"dır.O felsefesinde maddeden bağımsız bir ruhun olmadığını, gerçekte var olanın yalnızca madde olduğunu savunmuştur. Bir başka anlatımla doğada madde ile onun hareketlerinden başka bir şey yoktur. La Mettrie'ye göre insan ile hayvan ya da bitki ile maden arasında özünde fark yoktur. Sadece nicelik bakımından farklıdırlar. Hayvan bir ruhu olmayan, yalnızca sinir sistemi ve beyni sayesinde algılayabilen hatta yargılayabilen bir varlıktır. İnsanın hayvandan farkı beyninin biraz daha gelişmiş olmasıdır. Bu da nicelik farkıdır. Ona göre düşünmek, algılamak, duyumsamak ile makine olmak arasında bir fark yoktur. Bu anlamıyla insanı da makine olarak düşünmüştür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı