Aristoteles
Filozoflar

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles, en büyük antik Yunan filozofudur. Bir bakıma felsefe tarihinin en büyük ismidir. Aristoteles ayrıca hocası Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan birisidir. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi […]