Ütopyalar
Felsefe Akımları

Ütopyalar: İstenen ve İstenmeyen Ütopyalar

Ütopya, hiçbir yerde var olmayan ve gelecekte var olabileceği düşünülen, devlet ve toplum tasarılarıdır. Ütopyalar, henüz uygulama alanı bulamamış toplumsal ve siyasal düzen şekilleridir. Ütopya Yunanca kökenli bir kelimedir ve Türkçede ‘hiçbir yer’, ‘olmayan yer’ […]