felsefe Nedir
Sosyoloji

Özneler Arasılık Nedir?

Schutz’a göre toplumsal dünya özneler arası bir dünyadır. Schutz’un fenomenolojik sosyoloji yaklaşımı toplumsal dünyanın özel değil özneler arası olduğunu savunur. Daha açık bir ifadeyle, Schutz insanların dış dünyayı sınıflandırma ve anlamlandırma süreçlerinin tamamen öznel olmadığını, […]