ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM
 

Reformasyon'un (Reform'un) Nedenleri Nelerdir?

- Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

- Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

- Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

- Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

- Rönesans hareketlerinin etkisi.

- Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi...

- Kağıt ve matbaanın kullanılması

- Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması
 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Reformasyon (Reform) Dizinine Geri Git
< Rönesans Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Reform nedir, reform ne demektir, reform ne anlama gelir, reformun tanımı nedir, reformun nedenleri nelerdir, reformun nedenleri, reformun nedeni nedirAna Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

felsefe | fizik | coğrafya | tarih | Osmanlı Devleti


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)