Reformasyon'un (Reform'un) Nedenleri Nelerdir?

- Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

- Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.- Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

- Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

- Rönesans hareketlerinin etkisi.- Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi...

- Kağıt ve matbaanın kullanılması

- Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması 
< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Reformasyon (Reform) Dizinine Geri Git
< Rönesans Felsefesi Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Reform nedir, reform ne demektir, reform ne anlama gelir, reformun tanımı nedir, reformun nedenleri nelerdir, reformun nedenleri, reformun nedeni nedir