Toplumsal Çözülme
Sosyoloji

Toplumsal Çözülme Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Toplumsal çözülme, bir toplumda maddi ve manevi kültür unsurlarının birbirini tamamlayamaması sonucunda toplumsal birliğin bozulmasıdır. Toplumsal çözülme, toplumsal bütünleşmeyle doğrudan ilgili bir olgudur. Toplumu bir arada tutan ve onun kendi içinde bütünleşmesini sağlayan bağlar zayıfladıkça […]