Mimesis Olarak Sanat
Filozoflar

Mimesis Olarak Sanat Nedir, Ne Demektir?

Aristoteles’in Poetika adlı eserinde poesis üzerine bir sanat teorisi kurması beklenirken, o mimesis kavramından hareket eder ve sanat teorisini bu kavramın etrafında şekillendirir. Ona göre sanat, mimesis olarak vardır. Aristoteles için mimesis yalnızca sanatın özünü […]