felsefe Nedir
Filozoflar

Zenon Paradoksları ve Elea Okulu

Elealı Zenon (M.Ö. 495 – 430) antik bir Yunan filozofudur. Platon’un dialoglarında, Parmenides’in ve Zenon’un M.Ö. 450 yıllarında Atina’ya geldiklerini, Parmenides’in o zamanlar epeyce yaşlı, Zenon’un ise 40 yaşlarında olduğunu anlatır. Zenon, hocası Parmenides’i daha […]