felsefe Nedir
Filozoflar

Anaksimandros (Anaximandros) Kimdir?

İlk filozoflardan ikincisi Anaximandros’tur. O da Thales gibi Miletlidir. Fakat Thales’ten sonraki kuşaktandır. Onun öğrencisi, sonra da ardılı (halefi) olmuştur. Güneş saatini bulduğu, ilk haritayı çizdiği söylenir. Anaximandros da Thales gibi, arkhe sorunu üzerinde durmuştur. […]