felsefe Nedir
Filozoflar

Abdüllatif Bağdadi Kimdir?

Abdüllâtif Bağdâdi (Muvaffak-üd-din Abdüllâtif), 1231’de öldüğü sanılmaktadır. İslam felsefesi içerisinde bağımsız kabul edilen, belli bir akıma dayanmayan ya da kendisini belirli bir akım koymamış olan filozoflardandır. İbn-i Sina ve Gazali gibi filozofların yapıtlarından felsefeyi öğrenmiş, […]