Aenesidemos Kimdir?

Akademia'nın kuşkucu filozofu Aenesidemos, bu okulun kuşkuculuk öğretisi ile uyuşamamış ve Pyrrhonculuğa yönelmiştir. Kuşkuculuğun temel ifade biçimi olan "epokhe" (yargıdan kaçınma) ile bilginin olanaksızlığı üzerine geliştirdiği "tropos" (diyalektik uslamlama) öğretileriyle Pyrrhoncu kuşkuculuğun kuramsal yapısını düzenlemiştir."Tropos"lar:

Farklı hayvanlar aynı nesneyi farklı algılar.
Farklı insanlar aynı nesneyi farklı algılar.
Duyu organlarının farklılığı, nesneler üzerine farklı yargılarda bulunulmasına sebep olur.
Algılayanı etkileyen çeşitli koşullar nesnelerin olduğundan başka türlü algılanmasına sebep olur.
Algılayan tarafından algılanan nesnenin bulunduğu konum, sonuçlara varmada farklılık yaratır.
Nesneler duyuları asla kendi başlarına etkilemezler; insanın algıladığı son şey hiçbir zaman nesnenin saf hali değildir.
Nesnenin sayısı ya da miktarı, sonuçlara varmada farklılık yaratır.
Algılayan ile algılanan arasındaki özel bağlar, algılanan hakkında yanlış fikirler verebilir.
Algılanan şeyin oluşma sürecinin uzunluğu algıyı etkiler.
Algılayanın edinmiş olduğu eğitim, kültür ve ahlak anlayışı algıyı etkiler.

Septisizm okulunun önemli filozoflarından biridir. O da diğer pek çok kuşkucu gibi algıdan bağımsız ve nesnel bir dünyayı reddetmiştir.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları 
< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Aenesidemos kimdir, Aenesidemos felsefesi, Aenesidemos düşüncesi, Aenesidemos felsefesi nedir, Aenesidemos düşüncesi nedir, Aenesidemos eserleri nelerdir, Aenesidemos ve felsefe, felsefede Aenesidemos, Aenesidemos