Thomas Aquinas ya da Aquinolu Thomas Kimdir?
Filozoflar

Aquinolu Thomas (Thomas Aquinas) Kimdir?

Aquinolu Thomas ya da orijinal adıyla Thomas Aquinas, 1225 ila 1274 yılları arasında yaşamış olan ünlü Hristiyan filozoftur. Orta Çağ felsefesinin ve düşünce tarihinin en önemli düşünürlerinden biri sayılabilecek Thomas Aquinas, soylu bir ailenin çocuğu […]