İmgeleme Nedir?

İmge meydana getirme işlemi.

"Duyu örgenlerince algılanmayan nesne ve olaylara karşı yapılan tepki" olarak tanımlanmıştır. Aslında imgeleme, nesnel gerçeklikten elde edilir. ne var ki imgelemin gerçekleştirdiği imgelerin imgelerin belli bir nesnel gerçeklikte karşılıkları yoktur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu