İçerme Nedir?

Bir düşüncenin zorunlu olarak bir başka düşünceyi gerektirmesi durumu.

Mantık terimidir. Örneğin anne terimi zorunlun olarak çocuğu, memelilik zorunlu olarak omurgalılığı içerir; çünkü çocuğu olmayan anne ve omurgalı olmayan memeli olmaz.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu