Çıkarsama Nedir?

Doğruluğu bilinen bir önermeden yeni bir önerme çıkarma.Uslamlama ile eşanlamlı değildir, uslamlama araçlı çıkarsamaları kapsar. Örneğin "taş, insan, değildir" önermesinden "insan , taş değildir" sonucunu araçsız olarak çıkarırız. Oysa "nişasta besleyicidir" önermesinden "ekmek nişastadır" aracı önermesini bilmeksizin "ekmek besleyicidir" sonucunu çıkaramayız. Uslamlama, tümdengelim ve tümevarım çıkarsama'nın özel biçimleridir.

Özetle, ister uslamlama, ister tümdengelim ve ister tümevarım yoluyla olsun belli bir bilgiden yeni bir bilgi çıkarmaya çıkarsama denir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu