Batıcılık Nedir?

Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı.Bu akım yandaşlarına Batıcı (Os. Garpçı) denir. Feodal geri kalmışlığı aşarak Avrupa anamalcılığı (kapitalizmi) düzenine katılmak dileğini dile getirir. Osmanlı terminolojisinde ıslahatçılık (Fr. Reformisme) deyimiyle anlamdaştır. Bu akım, anamalcılığa geçebilecek nitelikte olan toplumlarda (örneğin Rusya'da) gerçekten bir burjuvalaşma isteği, anamalcılığa geçmesi olanaksız bulunan toplumlardaysa (örneğin Osmanlı İmparatorluğunda) Avrupa devletleriyle onlara katılan iç egemen sınıfların ortak çıkarlarını gerçekleştirmek için bahane olarak kullandıkları bir slogan niteliğini göstermiştir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu